22 listopada – święto muzyki kościelnej

Święta Cecylio, przepełniona miłością do Chrystusa, niezłomna w walce o świętość i wierna Bogu aż do męczeńskiej śmierci. Prowadź nas drogami oddania Jezusowi na wzór Twojego oddania, czystości której jesteś doskonałym przykładem i miłości do Boga którą zwieńczyłaś heroiczną ofiarą z życia. Wyproś nam dar męstwa wobec wrogów naszej duszy, których Ty pokonałaś w samotnej walce. Ucz nas stawiać Pana zawsze na pierwszym miejscu we wszystkim co nas spotyka.

Patronko muzyki, daj nam zakosztować piękna tej sztuki a muzykom, nosicielom Bożej łaski talentu, wyproś dar pokornego i hojnego dzielenia się swoim darem z bliźnimi. Kieruj naszymi krokami i wskazuj na dobro i piękno podawane nam przez Pana na każdy nasz dzień.

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Czcigodnym Muzykom Kościelnym z okazji Waszego Święta życzę opieki Świętej Patronki, satysfakcji i ciągłego pomnażania talentów na Chwałę Boga.

Cantate Domino!

Ks. Dariusz Sobczak
Przewodniczący Archidiecezjalnej komisji ds. Śpiewu, Muzyki Kościelnej i Służby Liturgicznej

21 listopada 2023