Trybunał Metropolitalny

ul. Kanclerza Jana Łaskiego 7
tel. 61 426 21 02 w. 309
tel. notariusza Trybunału: 61 424 82 31
godz. przyjęć: 9.00-12.00
e-mail: trybunal-gn@gniezno.opoka.org.pl

Siedziba Trybunału Metropolitalnego znajduje się w budynku Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie. Zainteresowani proszeni są o korzystanie z wejścia znajdującego się w bocznej ścianie budynku Kurii.