Bierzmowanie dla dorosłych

 

Osoby dorosłe, które z różnych powodów nie przyjęły jeszcze sakramentu bierzmowania, informujemy, że przygotowanie do przyjęcia tego sakramentu rozpocznie się 6 marca w Gnieźnie oraz 8 maja w Inowrocławiu. Zgłoszenia przez formularz dostępny w tekście.

Sakrament bierzmowania jest jednym z sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Z tego powodu przygotowanie do bierzmowania powinno uwzględniać jedność z sakramentami chrztu i Eucharystii (OB 1; KKK 1285). Sakrament bierzmowania jest bowiem koniecznym dopełnieniem sakramentu chrztu (LG 11; OB 2, KKK 1285). Każdy ochrzczony może i powinien przyjąć ten sakrament, gdyż bez niego wtajemniczenie chrześcijańskie pozostaje niedopełnione (por. KKK 1306).

Sakrament bierzmowania udziela przyjmującemu daru samego Ducha Świętego, głębiej zakorzenia go w Bożym synostwie, ściślej jednoczy z Chrystusem, udoskonala jego więź z Kościołem, udziela mu specjalnej mocy Ducha Świętego do szerzenia wiary, jej obrony słowem i czynem, a także do mężnego wyznawania imienia Chrystusa oraz do tego, by nigdy nie wstydził się Krzyża (por. KKK 1285; 1303). Bierzmowanie wyciska w duszy niezniszczalny znak, „znamię”, pieczęć Ducha Świętego, która jest symbolem całkowitej przynależności do Chrystusa i trwałego oddania się na Jego służbę (por. KKK 1304).

Sakrament bierzmowania dla dorosłych może otrzymać osoba spełniająca następujące kryteria:

  • ukończyła 21 rok życia
  • otrzymała sakrament chrztu św. /świadectwo chrztu przynosimy na drugie spotkanie/
  • przystąpiła już do sakramentu I Komunii św. i sakramentu pokuty

Przygotowanie w Gnieźnie rozpocznie się w niedzielę 6 marca 2022 r. po Mszy św. o godz. 18.00 w Katedrze (zachęcamy do uczestnictwa). Spotkania dla kandydatów odbywać się będą przez sześć kolejnych niedziel (do 10 kwietnia włącznie).

Przygotowanie w Inowrocławiu rozpocznie się w niedzielę 8 maja 2022 r. po Mszy św. o godz. 15.00 w parafii pw. Chrystusa Miłosiernego (zachęcamy do uczestnictwa).  Spotkania dla kandydatów odbywać się będą przez pięć kolejnych niedziel (do 5 czerwca włącznie).

Katechezy są adresowane także do osób żyjących w związkach niesakramentalnych, które zawarły tylko kontrakt cywilny lub żyją w konkubinacie (nie mają innych przeszkód kanonicznych), które nie przystąpiły do sakramentu bierzmowania a chciałyby wstąpić w sakramentalny związek małżeński.

FORMULARZ zgłoszeniowy