Bierzmowanie dla dorosłych

Sakrament bierzmowania jest jednym z sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Z tego powodu przygotowanie do bierzmowania powinno uwzględniać jedność z sakramentami chrztu i Eucharystii (OB 1; KKK 1285). Sakrament bierzmowania jest bowiem koniecznym dopełnieniem sakramentu chrztu (LG 11; OB 2, KKK 1285). Każdy ochrzczony może i powinien przyjąć ten sakrament, gdyż bez niego wtajemniczenie chrześcijańskie pozostaje niedopełnione (por. KKK 1306).

Sakrament bierzmowania udziela przyjmującemu daru samego Ducha Świętego, głębiej zakorzenia go w Bożym synostwie, ściślej jednoczy z Chrystusem, udoskonala jego więź z Kościołem, udziela mu specjalnej mocy Ducha Świętego do szerzenia wiary, jej obrony słowem i czynem, a także do mężnego wyznawania imienia Chrystusa oraz do tego, by nigdy nie wstydził się Krzyża (por. KKK 1285; 1303). Bierzmowanie wyciska w duszy niezniszczalny znak, „znamię”, pieczęć Ducha Świętego, która jest symbolem całkowitej przynależności do Chrystusa i trwałego oddania się na Jego służbę (por. KKK 1304).

Sakrament bierzmowania dla dorosłych może otrzymać osoba spełniająca następujące kryteria:

  • ukończyła 21 rok życia
  • otrzymała sakrament chrztu św.
  • przystąpiła już do sakramentu I Komunii św. i sakramentu pokuty

Katechezy są adresowane także do osób żyjących w związkach niesakramentalnych, które zawarły tylko kontrakt cywilny lub żyją w konkubinacie (nie mają innych przeszkód kanonicznych), które nie przystąpiły do sakramentu bierzmowania a chciałyby wstąpić w sakramentalny związek małżeński.

TERMINY katechez (zapisy bezpośrednio w parafiach, w których są organizowane)

Września, parafia pw. św. Kazimierza Królewicza

Gniezno, parafia archikatedralna
niedziele Wielkiego Postu od 18 lutego do 24 marca 2024 r.

Inowrocław, parafia pw. Chrystusa Miłosiernego
5 maja, 12 maja, 19 maja, 26 maja 2024 r.