Kontakt

Kuria Metropolitalna w Gnieźnie
ul. Kanclerza Jana Łaskiego 7
skrytka pocztowa 18
62-200 Gniezno
tel. 61 426 21 02
fax 61 426 21 05
e-mail: kuria@gniezno.opoka.org.pl
godziny przyjęć: poniedziałek-piątek 8.30-14.00
w lipcu i sierpniu: 8.30-13.00

Wszelkie zapytania, zgłoszenia i inne kwestie wymagające udzielenia urzędowej odpowiedzi należy przesyłać w formie pisemnej, własnoręcznie podpisane i z podanym adresem do korespondencji. Kancelaria Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie nie prowadzi w tej kwestii korespondencji urzędowej drogą elektroniczną.

Przesyłając relację tekstową, zdjęcie lub film użytkownik wyraża automatyczną zgodę na nieodpłatną, anonimową, nieograniczoną czasowo i terytorialnie publikację relacji tekstowej, zdjęcia, filmu lub innego materiału Użytkownika w portalach internetowych: www.archidiecezja.pl, www.prymaspolski.pl oraz w tygodniku „Przewodnik Katolicki”. Redakcja portalu www.archidiecezja.pl, www.prymaspolski.pl i „Przewodnika Katolickiego” zastrzega sobie prawo skracania, adiustacji, zmiany tytułów i opracowania redakcyjnego przyjętych do publikacji tekstów.