Stały konfesjonał

 

MISJONARZ MIŁOSIERDZIA

W Liście apostolskim Misericordia et Misera papież Franciszek napisał: „Jubileusz dobiega końca i zamykają się Drzwi Święte. Jednak drzwi miłosierdzia naszego serca są zawsze szeroko otwarte. Miłosierdzie nie może być bowiem jakąś dygresją w życiu Kościoła, ale stanowi samo jego życie, czyniąc widoczną i namacalną głęboką prawdę Ewangelii” (nr 1.16). Doświadczeniem łaski, jakie przeżył Kościół w Roku Jubileuszowym, była posługa misjonarzy miłosierdzia, którzy stawali się świadkami ojcowskiej miłości Boga wobec tych, którzy szukają Go ze skruszonym sercem. Wolą papieża było, aby ta nadzwyczajna posługa nie kończyła się wraz z zamknięciem Drzwi Świętych, ale jeszcze trwała, aż do odwołania, stąd dotychczasowi misjonarze otrzymali propozycję kontynuowania rozpoczętej misji. Szczególnym znakiem podkreślającym ważność ich posługi jest m.in. władza przebaczania grzechów zarezerwowanych dla Stolicy Apostolskiej. Chodzi tutaj przede wszystkim o takie grzechy i przestępstwa, które związane są z karą ekskomuniki zwanej ekskomuniką latae sententiae, a więc takiej, która działa na mocy samego prawa, bez potrzeby przeprowadzania przewodu sądowego.

ks. Wojciech RZESZOWSKI, dyżur w katedrze gnieźnieńskiej:

23 maja 2024 (czwartek) – godz.16.00-17.00
5 czerwca 2024 (środa) – godz.16.00 -17.00
20 czerwca 2024 (czwartek) – godz.16.00 -17.00
1 lipca 2024 (poniedziałek) – godz.13.30 -15.30
19 lipca 2024 (piątek) – godz.15.30 -16.30
6 sierpnia 2024 (wtorek) – godz.13.30 -15.30
26 sierpnia 2024 (poniedziałek) – godz.13.30 -15.30
9 września 2024 (poniedziałek) – godz. 16.00-17.00

ks. Jacek DZIEL, parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Giewartowie
każdy wtorek od 16.30 do 17.00 lub w dowolnym czasie po umówieniu telefonicznym 602-265-052 lub mailowym jacek.dziel@gmail.com

PENITENCJARZ ARCHIKATEDRY GNIEŹNIEŃSKIEJ

ks. Maciej OLCZYK – dyżur spowiedniczy pełni w pierwszą środę każdego miesiąca, w godzinach od 17.00 do 17.55. Jest także do dyspozycji z posługą sakramentalną po wcześniejszym umówieniu się drogą telefoniczną, dzwoniąc na numer: 61 4264661 w. 219.

Penitencjarz posiada władzę zwyczajną rozgrzeszania w zakresie sakramentalnym od cenzur wiążących mocą samego prawa (latae sententiae), lecz dotąd nie stwierdzonych wyrokiem sądowym lub dekretem właściwego przełożonego i nie zastrzeżonych Stolicy Apostolskiej. Na terenie archidiecezji rozgrzesza również obcych, a diecezjan także poza archidiecezją. Penitencjarz rozgrzesza więc w wypadku popełnienia najcięższych grzechów, których rozgrzeszenie podlega bezpośrednio papieżowi lub biskupowi.

STAŁY KONFESJONAŁ

Gniezno
bazylika prymasowska: poniedziałek-sobota 10.30 – 12.30 i 14.00 – 16.00; w lipcu i sierpniu 13.30 – 15.30
kościół oo. Franciszkanów (Rynek): poniedziałek-sobota 16.00 – 18.00

Inowrocław
kościół pw. Świętego Krzyża w Inowrocławiu: poniedziałek-sobota 15.30 – 17.00