Archiwum Archidiecezjalne

ul. Kolegiaty 2
62-200 Gniezno
tel. 61/426 19 09
e-mail: archiwum@archidiecezja.pl
www.archiwum.archidiecezja.pl

Nr konta: Bank Spółdzielczy w Gnieźnie 06 9065 0006 0000 0000 4965 0001
(dla wszelkich wpłat na rzecz Archiwum, również na cele Mecenatu Skarbów Słowa) 

Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie posiada archiwalia, obrazujące historię arcybiskupstwa oraz arcybiskupów gnieźnieńskich  Prymasów Polski. Jego pieczy została powierzona również dawna Biblioteka Katedralna. W zbiorach tej instytucji znajdują się najstarsze i najcenniejsze zabytki piśmiennictwa polskiego oraz najstarsze książki rękopiśmienne w Polsce.

Czytelnia Archiwum czynna jest od wtorku do piątku w godz. 9.00-14.00, za wyjątkiem niektórych ważnych obchodów liturgicznych oraz jednego miesiąca w okresie wakacyjnym.

DYREKTOR
ks. Michał SOŁOMIENIUK

ZASTĘPCA DYREKTORA
ks. Łukasz KRUCKI

KUSTOSZ ARCHIWUM
Justyna MIZERKA