Jubileusz diecezji lubuskiej

W kościele w Ośnie Lubuskim odbyły się 11 maja główne uroczystości z okazji 900-lecia powołania diecezji lubuskiej. Jubileuszowej Mszy św. przewodniczył arcybiskup i metropolita gnieźnieńskiego Wojciech Polak, Prymasa Polski, a wspólnie z nim modlili się biskupi z Polski i Niemiec.

Na wstępie Mszy św. bp Tadeusz Lityński podkreślił, że jubileusz to okazja do budowania jedności i braterstwa pomimo różnic narodowych, kulturowych i doświadczeń historycznych.

Biskupstwo lubuskie zostało założone przez Bolesława Krzywoustego oraz legata papieskiego Idziego w 1124 roku i należało do metropolii gnieźnieńskiej. Diecezja lubuska zakończyła swoje istnienie ok. 1556 w wyniku protestantyzacji ziemi lubuskiej. Po II wojnie światowej dawne terytorium diecezji zostało podzielone wzdłuż Odry. Dziś jej wschodnia część należy do diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, a zachodnia do archidiecezji berlińskiej.

„Dzisiaj pragniemy naszą modlitwą wypowiedzieć Bogu dziękczynienie za modlitwę i świadectwa ewangelicznego życia diecezji lubuskiej, której trwałe ślady odkrywamy i korzystamy do dzisiaj, chociażby, gdy zanosimy modlitwę w tej pięknej świątyni, wokół której skupiony był największy dekanat ówczesnej diecezji – przypomniał bp Lityński. – To właśnie tutaj przez minione wieki realizowany był proces zakorzeniania mieszkańców w Jezusie Chrystusie przez osobę Zbawiciela” – dodał ordynariusz zielonogórsko-gorzowski.

W uroczystościach wzięli udział również: abp Heiner Koch z Berlina, bp Wolfgang Ipolt z Görlitz, bp Jan Kopiec z Gliwic, bp Henryk Wejman ze Szczecina, bp Zbigniew Zieliński z Koszalina, bp Krzysztof Zadarko z Koszalina oraz biskupi diecezji zielonogórsko-gorzowskiej: bp Tadeusz Lityński, bp senior Paweł Socha i bp pomocniczy Adrian Put.

Przeżywany jubileusz, jak podkreślił Prymas Polski, to dobra okazja, aby dziękować Bogu za korzenie, które wciąż dają soki do wzrostu. – Jubileusz jest też wezwaniem, aby dziękując za Kościół, który wspólnie stanowimy, który nas gromadzi i jednoczy podejmować wciąż na nowo misję ewangelizacyjną – podkreślił w homilii abp Wojciech Polak. – Kościół nie żyje z siebie i dla siebie. Kościół nie istnieje tylko dla siebie samego, nie jest punktem dotarcia, ale musi odsyłać poza siebie, ku górze. Jest posłany, aby wszystkim ludziom tej ziemi nieść Chrystusa i Jego Ewangelię – dodał.

Na zakończenie uroczystości odczytano okolicznościowy list nadesłany przez Prezydenta RP – Andrzeja Dudę. Głos zabrał także arcybiskup Berlina – Heiner Koch, który zauważył, że dawna diecezja lubuska w swoich konturach ma kształt serca ze wschodnią i zachodnią komorą. „Diecezja lubuska jest jak to historyczne serce, powiedziałbym, którego puls do dziś można wyczuć w żyłach naszych diecezji – podkreślił niemiecki duchowny. – W historii Polski i Niemiec zawsze dzieliła nas wina, tak wiele winy, a zwłaszcza po stronie niemieckiej. Ale cud pojednania dokonał się i nadal dokonuje w przeszłości i teraźniejszości” – dodał.

pełna relacja z obchodów >>> diecezja zielonogórsko-gorzowska

galeria zdjęć >>> zgg.gosc.pl

12 maja 2024