Biskupi pomocniczy

Instytucja biskupów pomocniczych pojawia się w Kościele w XII w. Pierwsze wzmianki o biskupach pomocniczych w archidiecezji gnieźnieńskiej pochodzą z końca XII w. Wyręczali oni arcybiskupa w funkcjach sakralnych, nie posiadając żadnych kompetencji administracyjnych. Biskupami pomocniczymi w średniowieczu byli z reguły zakonnicy. Abp Jan Łaski wraz z kapitułą metropolitalną wydał zarządzenie w 1517 r., że na stanowisko biskupów pomocniczych będą powoływani kanonicy kapituły katedralnej. Ich źródłem utrzymania, na mocy decyzji arcybiskupiej, wydanej w 1526 r., były bogate probostwa w Żninie i Uniejowie oraz wsie arcybiskupie: Przybyszyce, Modła i Rozworzyn.

Na podstawie przywilejów abp. Piotra Gamrata z 1543 r. i abp. Stanisława Karnkowskiego z 1583 r. kapituła katedralna miała prawo do prezentowania 3 kandydatów na stanowisko biskupa pomocniczego. Od XIX w. arcybiskupi sami wybierali biskupów pomocniczych i przedstawiali ich 8 do zatwierdzenia Stolicy Apostolskiej. Odtąd pełnili oni także funkcję wikariuszy generalnych z kompetencjami określonymi im przez arcybiskupa. W ostatnich latach w podziemiach kościoła św. Piotra na cmentarzu pod tym wezwaniem przygotowano kryptę, gdzie gnieźnieńscy biskupi pomocniczy znajdują wieczne odpoczywanie.

Poczet biskupów pomocniczych
 • Paweł 1299-1308
 • Dominik 1310-1323
 • Andrzej Wasiło 1377-1382
 • Jan 1404-1411
 • Piotr 1411-1412, 1414-1415
 • Erazm 1414, zarządzał archidiecezją gnieźnieńską 1420-1424
 • Jan 1434, zarządzał archidiecezją 1437-1440, 1447-1468
 • Antoni 1469-1476
 • Andrzej z Opalenicy 1476 – po 1480
 • Wojciech z Secemina 1493
 • Jan z Radziejowa ok. 1497
 • Maciej 1498
 • Jan 1501-1517
 •  Mikołaj 1517-1526
 • Jan Rusiński 1527-1541
 • Sebastian Żydowski 1541-1560
 • Stanisław Falęcki 1562-1581
 • Jan Gniazdowski 1583-1608
 • Andrzej Wilczyński 1608-1625
 • Andrzej Gembicki 1628-1638
 • Jan Madaliński 1640-1644
 • Adrian Grodecki 1644-1658
 • Kasper Trzemeski 1660-1665
 • Jan Buzeński 1667-1674
 • Wojciech Stanowski 1676-1693
 • Konstanty Józef Zieliński 1694-1700
 • Stefan Mdzewski 1700-1718
 • Franciszek Kraszkowski 1719-1731
 • Józef Michał Trzciński 1732-1738
 • Krzysztof Dobiński 1738-1769
 • Kornel Przedwojski 1768-1793
 • Jan Karski 1771-1784
 • Józef Korytowski 1785-1790
 • Stefan Łubieński 1790-1808
 • Michał Mateusz Kosmowski 1791-1804
 • Ignacy Bardziński 1809-1813
 • Józef Gembart 1814-1821
 • Marcin Siemieński 1816, zarządzał archidiecezją 1818-1821, 1825-1831
 • Kajetan Kowalski 1833-1840
 • Anzelm Brodziszewski 1841-1866
 • Józef Cybichowski 1867-1887
 • Jan Korytkowski 1888 (nominat)
 • Antoni Andrzejewicz 1890-1907
 • Wilhelm Kloske 1910-1924
 • Antoni Laubitz 1924-1939
 • Lucjan Bernacki 1946-1975
 • Antoni Baraniak 1951-1957
 • Jan Czerniak 1959-1981
 • Władysław Rubin 1964-1979
 • Szczepan Wesoły 1969-2003
 • Jan Michalski 1975-1989
 • Jerzy Dąbrowski 1982-1991
 • Jan Nowak 1982-1996
 • Bogdan Wojtuś 1988-2012
 • Stanisław Gądecki 1992-2002
 • Wojciech Polak 2003-2014
 • Krzysztof Wętkowski od 2012