Prymas w Gdańsku o Kościele nadziei

Nie jesteśmy w Kościele, bo kiedyś zostaliśmy do niego w jakiś sposób zapisani. Nie jesteśmy Kościołem, bo zebraliśmy się razem w jakiejś słusznej sprawie. Nie jesteśmy Kościołem, bo stwierdziliśmy, że lepiej, sprawniej, łatwiej żyć razem niż osobno. Jesteśmy w Kościele i jesteśmy Kościołem, bo przez chrzest święty zostaliśmy włączeni w Chrystusa – przypomniał prymas Polski abp Wojciech Polak podczas uroczystości odpustowych ku czci św. Wojciecha w Gdańsku.

Wraz z abp Wojciechem Polakiem liturgię koncelebrowali metropolita gdański z biskupami pomocniczymi i kilkudziesięciu księży. Witając zgromadzonych abp Tadeusz Wojda, metropolita gdański, mówił o wdzięczności Kościoła gdańskiego za dar świętego patrona. – Wyrazem tej wdzięczności i pamięci Gdańska są rokrocznie pielgrzymki i liturgia, która odbywa się tu, na wzgórzu. Cieszę się, że tak licznie bierzecie w nich udział – mówił abp Wojda.

W homilii Prymas Polski przypomniał zgromadzonym, że gdańska uroczystość ma szeroki wymiar. – Po tegorocznych uroczystościach ku czci świętego Wojciecha w Gnieźnie, podążając szlakiem jego misyjnej podróży, przybywamy dziś do Gdańska, na Wzgórze Świętego Wojciecha, aby zacieśnić duchową więź z naszym Świętym Patronem i prosić go, by wszystkim nam dopomógł w pogłębieniu rozumienia jego misji. Oddajemy cześć temu, który jest patronem gdańskiego Kościoła. Nasza wspólna modlitwa wpisuje się bowiem w przygotowania do przyszłorocznych obchodów 100-lecia waszej archidiecezji – mówił.

Na szlaku misyjnej podróży świętego Wojciecha miasto Gdańsk to – według przekazu najstarszego żywota świętego Wojciecha – miejsce chrztu i sprawowanej przez niego Eucharystii. W chrzcie świętym – jak przypomina nam w swych katechezach o życiu chrześcijańskim papież Franciszek – Kościół rodzi nas do nowego życia. Jest to rozpoczęcie procesu, który pozwala nam żyć w jedności z Chrystusem w Kościele. Nikt bowiem z nas nie rodzi się sam. Nikt nie staje się chrześcijaninem sam – przypominał. – Z ręki świętego Wojciecha, tu w Gdańsku, narodził się więc Kościół na tych ziemiach. Nad brzegami morza, na skraju rozległego władztwa księcia Bolesława Chrobrego, narodził się wasz Kościół – dodał.

Prymas Polski przypomniał, że patron jest dla archidiecezji kluczową postacią. – Nie bez przyczyny więc, przygotowując się do świętowania stulecia waszej archidiecezji, zapragnęliście jeszcze raz powrócić do świętego Wojciecha, odkryć, poprzez peregrynację jego relikwii w każdej parafii, bogactwo waszego świętego Patrona, podjąć próbę odkrycia charyzmatu dla waszego Kościoła w oparciu o sylwetkę Patrona. Co może być więc tym charyzmatem dla waszego Kościoła? Kościół, który tutaj przed wiekami chrzcił święty Wojciech, musi być Kościołem nadziei, której źródłem jest umieranie dla grzechu, by żyć w wolności dzieci Bożych. To Kościół podążający drogą wierności Ewangelii Chrystusa, miłości do człowieka, często dziś zdezorientowanego i zagubionego, ale pragnącego żyć w pełni. Kościół zbudowany na wodzie chrztu świętego musi być pełen otwartości i troski o wszystkich zranionych na ciele i duchu, którzy mogą doznać ulgi tylko dzięki miłości i prawdzie, dzięki naszej bliskości i zainteresowaniu, dzięki naszej życzliwej, braterskiej i serdecznej trosce – mówił.

Na zakończenie kaznodzieja, zwrócił się do wiernych: „Kościele, który jesteś w Gdańsku, którego przodków chrzcił i karmił w Eucharystii święty Wojciech! Bądź wierny temu, co otrzymałeś w darze i pamiętaj, że nawet wtedy, gdy doświadczasz ciężaru trudu i kruchości, jesteś Oblubienicą Chrystusa, umiłowaną wieczną i wierną miłością, powołaną do strzeżenia światła Chrystusa, za którego swe życie oddał święty Wojciech.”

Galeria i pełna relacja z uroczystości >>> gdansk.gosc.pl

13 maja 2024