Szkolenie dla fotografów i operatorów kamer

Fotoreporterzy i operatorzy kamer, którzy chcą fotografować/filmować podczas liturgii w kościołach na terenie archidiecezji gnieźnieńskiej powinni przejść specjalistyczne szkolenie. Organizowane jest ono dwa razy w roku – wiosną i jesienią, a konkretne terminy są podawane z miesięcznym wyprzedzeniem. W szkoleniu mogą wziąć udział osoby dorosłe.