Abp senior Henryk Muszyński

Arcybiskup senior Henryk Muszyński urodził się 20 marca 1933 r. w Kościerzynie na Kaszubach. Święcenia kapłańskie przyjął 28 kwietnia 1957 r. w katedrze w Pelplinie. W 1960 r. rozpoczął studia specjalistyczne, które odbywał kolejno w Lublinie, Rzymie, Jerozolimie i Heidelbergu. Po ukończeniu studiów wrócił do rodzinnej diecezji chełmińskiej i rozpoczął pracę w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie. Wykładał także na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, był kierownikiem tamtejszej Katedry Starego Testamentu i p.o. kierownika Katedry Archeologii Starożytnego Bliskiego Wschodu. W 1985 r. papież Jan Paweł II mianował go biskupem pomocniczym diecezji chełmińskiej, a dwa lata później ordynariuszem diecezji włocławskiej. W 1992 r. otrzymał nominację na urząd arcybiskupa metropolity gnieźnieńskiego. Ingres odbył 5 kwietnia, a następnie 29 czerwca otrzymał paliusz od papieża Jana Pawła II. Po 173 latach był pierwszym ordynariuszem rezydującym na stałe w Gnieźnie. Jako ordynariusz gnieźnieński dokonał reorganizacji Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie. Był inicjatorem i organizatorem Zjazdów Gnieźnieńskich będących kontynuacją historycznego Zjazdu Gnieźnieńskiego z 1000 r. Podczas II Zjazdu Gnieźnieńskiego w 1997 r. gościł papieża Jana Pawła II i prezydentów siedmiu państw europejskich. W grudniu 2009 roku przyjął tytuł Prymasa Polski, który decyzją papieża Benedykta XVI z 2006 r. został ponownie związany z osobą arcybiskupa metropolity gnieźnieńskiego. W 2010 r. przeszedł na emeryturę.

życiorys abp. seniora Henryka Muszyńskiego

 

 

Kontakt:
ul. Kanclerza Jana Łaskiego 5
62-200 Gniezno
tel.: 61/424.19.08
e-mail: henryk.muszynski@archidiecezja.pl