Prymas Polski abp Wojciech Polak


Prymas Polski abp Wojciech Polak
urodził się 19 grudnia 1964 roku w Inowrocławiu. Pochodzi z niewielkiej Suchatówki należącej do parafii pw. św. Mikołaja i Konstancji w Gniewkowie. Studia filozoficzno-teologiczne w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie ukończył w 1988 r. uzyskując tytuł magistra z zakresu teologii moralnej na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu. Święcenia kapłańskie przyjął 13 maja 1989 r. w katedrze gnieźnieńskiej z rąk Prymasa Polski kard. Józefa Glempa. Studiował teologię moralną na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie, gdzie obronił pracę doktorską nt. eklezjalnego wymiaru grzechu i pojednania w posoborowym nauczaniu Kościoła. Po powrocie do Polski w 1995 r. rozpoczął wykłady z teologii moralnej w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie. 1 sierpnia 1999 r. został  mianowany rektorem PWSD. 8 kwietnia 2003 r. papież Jan Paweł II mianował go biskupem pomocniczym archidiecezji gnieźnieńskiej. Święcenia biskupie przyjął 4 maja 2003 r. w katedrze  gnieźnieńskiej z rąk ówczesnego metropolity gnieźnieńskiego abp. Henryka Muszyńskiego. W 2005 r. został wybrany w strukturach Konferencji Episkopatu Polski odpowiedzialnym za duszpasterstwo powołań w Polsce, gdzie kierował m.in. pracami Krajowej Rady Duszpasterstwa Powołań. Udział w pracach Europejskiego Centrum Powołań spowodował, że Konferencja Episkopatów Europy (CCEE) wybrała go w 2006 r. delegatem CCEE ds. powołań w Europie i zarazem przewodniczącym EVS (Europejskiego Centrum Powołań). W kolejnych latach został członkiem Komisji ds. Duchowieństwa, Komisji Charytatywnej i Rady ds. Młodzieży przy KEP. W 2009 r. został wybrany członkiem Rady Stałej, a następnie Delegatem Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji.  W 2011 r. został wybrany sekretarzem generalnym Konferencji Episkopatu Polski. W 2014 roku został mianowany przez papieża Franciszka arcybiskupem metropolitą gnieźnieńskim Prymasem Polski. Urząd obejmował mając 49 lat. Ingres do katedry gnieźnieńskiej odbył 7 czerwca 2014 r. Jako Prymas Polski, z urzędu, zasiada w Radzie Stałej Konferencji Episkopatu Polski. Jest przewodniczącym Zespołu ds. Kontaktów z Rosyjskim Kościołem Prawosławnym, członkiem Rady KEP ds. młodzieży oraz członkiem Rady Nadzorczej Fundacji „Opoka”. Należał do Ogólnopolskiego Komitetu Organizacyjnego Obchodów 1050. rocznicy Chrztu Polski oraz zespołu KEP ds. Wizyty Ojca Świętego w Polsce w 2016 r. Od 2016 r. jest przewodniczącym Komisji Duchowieństwa KEP. W 2019 r. został wybrany przez biskupów delegatem KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży. Jest również przewodniczącym Rady Fundacji św. Józefa KEP.

życiorys abp. Wojciecha Polaka
www.prymaspolski.pl

 

Kontakt
ul. Kanclerza Jana Łaskiego 7
62-200 Gniezno
tel. 61 424 82 34
fax. 61 424 82 42
e-mail: sekretariat@prymaspolski.pl
poniedziałek – nieczynne
wtorek – piątek 8.30 – 13.00

sekretarz – ks. Jakub KAPELAK
kapelan – ks. Maciej JASIŃSKI