Bp Orchowicz do diakonów: żyjcie nadzieją i nieście nadzieję

„Nadzieja zawieść nie może. Żyjcie nadzieją i nieście nadzieję” – mówił bp Radosław Orchowicz do kleryków z archidiecezji gnieźnieńskiej: Bartosza Kubiaka, Jakuba Janiaka i Kamila Świątka, którym w sobotę 11 maja udzielił święceń diakonatu.

Uroczystość odbyła się w katedrze gnieźnieńskiej z udziałem rodziców i krewnych nowych diakonów, a także moderatorów PWSD: ks. Tomasza Krzysztofiaka, p.o. rektora gnieźnieńskiego seminarium oraz ks. Andrzeja Nowickiego i ks. Pawła Rybaka, oddelegowanych do posługi w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu, gdzie do kapłaństwa przygotowują się wspólnie alumni z archidiecezji poznańskiej i gnieźnieńskiej, a także diecezji bydgoskiej i kaliskiej. Eucharystię koncelebrowali licznie przybyli duchowni oraz proboszczowie rodzinnych parafii nowo wyświęconych.

„Bądźcie mocno utwierdzeni w wierze. Nie pozwólcie odebrać sobie nadziei płynącej z Ewangelii, macie bowiem nie tylko być jej słuchaczami, lecz i głosicielami” – przypomniał wyświęcanym bp Orchowicz, zauważając, że święcenia diakonatu otrzymują tuż po ogłoszeniu przez papieża Franciszka bulli zwołującej Rok Święty 2025, której tytuł brzmi „Nadzieja zawieść nie może”.

„Żyjcie więc nadzieją i nieście nadzieję. Bądźcie dyspozycyjni w służbie” – prosił biskup pomocniczy gnieźnieński dając za przykład pierwszych uczniów i powtarzając za papieżem Franciszkiem, że słowo służba nie jest słowem abstrakcyjnym, ale oznacza „wyrzeczenie się życia według własnego planu i bycie gotowym na Boże niespodzianki, które objawiają się poprzez ludzi, nieoczekiwane zmiany planów, sytuacje, które nie pasują do naszych schematów i słuszności tego, co studiowaliśmy”.

Biskup pomocniczy gnieźnieński przypomniał również, że święcenia diakonatu to zaledwie etap w formacji, która musi być nieustannie kontynuowana i to nie w samotności, ale w relacji z tymi, którzy przeszli już dłuższą drogę posługi; z otwartością serca i pokorą, by nie dać się zwieść pokusie zdawania się wyłącznie na siebie.

„Bądźcie więc czujni. Nie dajcie się zwieść, że już wszystko wiecie i to wiecie najlepiej, że wasze pomysły są najdoskonalsze, że osiągnęliście już wszelkie szczyty. Niech będzie w was gotowość do nieustannego wzrastania” – prosił bp Orchowicz.

Przypomniał również diakonom że w centrum ich życia musi być modlitwa – codzienna, wytrwała, systematyczna. W modlitwie – tłumaczył – będą rozpoznawać Boga, Jego obecność i miłość. W modlitwie też będą przynosić Bogu innych i ich sprawy.

„Bartku, Jakubie i Kamilu, Jezus szczególnie dziś was zapewnia, że Ojciec was miłuje. To cała prawda o was i dla was. To wasze najlepsze zabezpieczenie” – mówił na koniec bp Orchowicz.

Kulminacyjny moment święceń nastąpił po odśpiewaniu Litanii do Wszystkich Świętych. Bp Orchowicz nałożył ręce na głowy wyświęcanych, a następnie odmówił modlitwę święceń. Nowo wyświęceni diakoni nałożyli też przysługujący im strój liturgiczny – stułę i dalmatykę. Otrzymali także z rąk biskupa Księgę Ewangelii z wezwaniem: „wierzcie w to, co będziecie czytać, nauczajcie tego, w co uwierzyliście, i pełnijcie to, czego będziecie nauczać”.

W przeddzień święceń (w sobotę 10 maja) podczas uroczystych nieszporów diakoni złożyli wyznanie wiary i podpisali stosowne dokumenty.

Diakon to najniższy stopień sakramentu święceń (dwa wyższe stopnie to prezbiter, czyli ksiądz oraz biskup). Diakonat jest zazwyczaj przygotowaniem do przyjęcia święceń prezbiteratu. Diakoni mają mniejsze niż księża uprawnienia: mogą udzielać chrztu, rozdawać Komunię świętą, czytać Ewangelię, przewodniczyć nabożeństwom (ale nie Mszy św.), sprawować sakramentalia i prowadzić pogrzeby. Strój liturgiczny diakona jest inny niż księdza. Zamiast ornatu diakoni noszą dalmatykę (jest nieco krótsza) lub albę ze stułą przewieszoną przez lewe ramię, spiętą u dołu. W czasie letnich praktyk duszpasterskich posługa diakonów obejmować będzie: katechizację, głoszenie homilii, pracę w biurze parafialnym, sprawowanie sakramentów świętych i przewodniczenie liturgii zmarłych, a także współpracę i prowadzenie spotkań z różnymi grupami, ruchami, organizacjami i stowarzyszeniami katolickimi.

Nowi diakoni archidiecezji gnieźnieńskiej:

Bartosz Kubiak, pochodzi z parafii pw. MB Częstochowskiej i św. Barbary w Piechcinie;

Jakub Janiak, pochodzi z parafii pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Barcinie;

Kamil Świątek, pochodzi z parafii pw. św. Wawrzyńca w Słupcy.

B. Kruszyk KAI
Fot. J. Andrzejewski
11 maja 2024