Prymasowskie Studium Teologiczno-Pastoralne

 

DYREKTOR
ks. Maciej OLCZYK

OJCIEC DUCHOWNY
ks. Dariusz LARUS

Prymasowskie Studium Teologiczno-Pastoralne działające przy Centrum Edukacyjno-Formacyjnym Archidiecezji Gnieźnieńskiej jest propozycją skierowaną do wiernych świeckich, którzy pragną pogłębić swoją wiedzę teologiczną, umocnić wiarę oraz bardziej zaangażować się w dawanie świadectwa poprzez podejmowane posługi i zadania we wspólnotach parafialnych. Studium erygowane przez arcybiskupa gnieźnieńskiego Wojciecha Polaka Prymasa Polski jest instytucją kościelną. Działa pod auspicjami Wydziału Duszpasterskiego Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie. Zaprasza osoby dorosłe, gotowe podjąć przygodę systematycznej formacji teologicznej.

Program studiów obejmuje dwa lata. Zajęcia odbywają się w jedną sobotę w miesiącu, według planu podanego na początku roku formacyjnego. Studium przybliża wybrane zagadnienia z zakresu teologii biblijnej, dogmatycznej, moralnej, pastoralnej, historii Kościoła, liturgiki, nauki Kościoła o małżeństwie i rodzinie, katolickiej nauki społecznej oraz kultury i sztuki chrześcijańskiej. Zasadniczą część zajęć tworzy tzw. „kanon teologiczno-pastoralny”. Powinni w nim brać udział wszyscy Słuchacze. Koniecznym uzupełnieniem tych zajęć są zajęcia tzw. specjalizacji: liturgicznej, katechetycznej i małżeńskiej, które pozostawia się wolnemu wyborowi w zależności od zainteresowań Słuchaczek i Słuchaczy oraz profilu planowanego zaangażowania duszpasterskiego. Wszystkie zajęcia odbywają się w Centrum Edukacyjno-Formacyjnym Archidiecezji Gnieźnieńskiej przy ul. Seminaryjnej 2 w Gnieźnie. Nie wyklucza się możliwości zajęć plenerowych. Zajęcia dydaktyczne są ubogacone czasem przeznaczonym na modlitwę i budowanie wspólnoty wiary.

Studium kieruje swoją ofertę formacyjną w sposób szczególny do katolików świeckich, pragnących pogłębić swoją wiedzę i wiarę, osób przygotowujących się do podjęcia misji doradców życia rodzinnego, katechistów, kandydatów do posługi nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej, osób prowadzących katechezę dla narzeczonych oraz katechetów świeckich i duchownych w zakresie kształcenia dodatkowego.

dekret erygujący
Regulamin

ZAPISY na lata formacji 2023-2025

Etap I elektroniczna rejestracja Słuchaczki/Słuchacza przez formularz zgłoszeniowy (do końca września 2023)
Formularz zgłoszeniowy (kliknij, wypełnij i prześlij)

Etap II złożenie do Sekretariatu Studium, osobiście (pozostawienie na furcie Centrum Edukacyjno–Formacyjnego, tel. 61 426 46 61) lub drogą pocztową, niżej wymienionych dokumentów (do końca września 2023 r.)

WYMAGANE DOKUMENTY:

  • Wypełniony kwestionariusz osobowy (kliknij, wypełnij, wydrukuj) stanowiący jednocześnie podanie o przyjęcie
  • Dwie podpisane aktualne fotografie legitymacyjne
  • Potwierdzenie dokonania wpłaty za I semestr lub za cały rok formacji
  • W przypadku osób ubiegających się o misję kanoniczną szafarza nadzwyczajnego Komunii świętej, katechisty i doradcy życia rodzinnego kandydaci powinni dołączyć rekomendację Proboszcza parafii, do której należą.

KOSZT UCZESTNICTWA W STUDIUM w roku akademickim 2024/2025

Zgodnie ze Statutem oraz Regulaminem Studium Słuchacze partycypują w kosztach jego funkcjonowania poprzez wpłatę w następującej wysokości: semestr zimowy – 350 zł, semestr letni – 350 zł.

Nr konta bankowego:
BS o/Gniezno: 77 90650006 0000 0000 0361 0001
Kuria Metropolitalna w Gnieźnie
z dopiskiem: koszt uczestnictwa w Studium, imię i nazwisko.

PLAN ZAJĘĆ 2023-24 rok I

KONTAKT

Prymasowskie Studium Teologiczno-Pastoralne przy Centrum Edukacyjno-Formacyjnym Archidiecezji Gnieźnieńskiej
ul. Seminaryjna 2, 62-200 Gniezno
e-mail: pstp@archidiecezja.pl
tel. 661 266 464 (pon.-pt. w godz. 9.00-14.00)