Prymasowskie Wyższe Seminarium Duchowne

Prymasowskie Wyższe Seminarium Duchowne
ul. Seminaryjna 2
62-200 Gniezno
tel. 61 426 46 61
fax 61 426 46 65
www.pwsd.archidiecezja.pl
e-mail: pwsd@archidiecezja.pl

REKTOR
ks. Przemysław KWIATKOWSKI

PREFEKT DS. STUDIÓW
ks. Tomasz KRZYSZTOFIAK

PREFEKT I DYREKTOR DS. ADMINISTRACYJNYCH

PREFEKT ROKU PROPEDEUTYCZNEGO
ks. Paweł RYBAK

OJCOWIE DUCHOWNI
ks. Tomasz TRZASKAWKA
ks. Andrzej NOWICKI