Archidiecezjalne Studium Pastoralne dla Kapłanów

 

KIEROWNICTWO ARCHIDIECEZJALNEGO STUDIUM PASTORALNEGO DLA KAPŁANÓW

bp Radosław ORCHOWICZ – dyrektor Archidiecezjalnego Studium Pastoralnego
ks. Tomasz TRZASKAWKA – wicedyrektor Archidiecezjalnego Studium Pastoralnego
ks. Remigiusz MALEWICZ – sekretarz Archidiecezjalnego Studium Pastoralnego
ks. Wojciech RZESZOWSKI – członek Rady Programowej
ks. Robert NURSKI – członek Rady Programowej
ks. Tomasz KRZYSZTOFIAK – członek Rady Programowej

Przewielebni Księża

Wraz z nowym rokiem formacyjnym 2021/2022 chcemy kontynuować formację kapłańską w archidiecezji gnieźnieńskiej, realizując przyjęty i sprawdzony już model formacji. Do uczestnictwa w niej zobowiązani są następujący księża:

  • neoprezbiterzy,
  • wikariusze do 10 lat święceń,
  • wikariusze przygotowujący się do posługi proboszczowskiej,
  • wikariusze po 10 roku kapłaństwa,
  • nowo mianowani proboszczowie i administratorzy parafii,
  • starsi stażem proboszczowie i administratorzy parafii w poszczególnych rejonach naszej Archidiecezji,
  • dekanalni ojcowie duchowni.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z aktualnym terminarzem spotkań i uwzględnienie go w planie pracy duszpasterskiej i katechetycznej w parafii, pamiętając o tym, że wszystkie spotkania w ramach ASP są obowiązkowe i priorytetowe wobec innych zajęć. Powiadomienia o nieobecności i pisemne usprawiedliwienia należy przekazywać możliwie szybko moderatorowi poszczególnej grupy.

Statut ASP

Terminarz-ASP-2023-2024

Rekolekcje kaplanskie 2024