Archidiecezjalne Studium Pastoralne dla Kapłanów

DYREKTOR
ks. Tomasz TRZASKAWKA

SEKRETARZ
ks. Remigiusz MALEWICZ

RADA PROGRAMOWA
ks. Przemysław KWIATKOWSKI
ks. Radosław ORCHOWICZ
ks. Wojciech RZESZOWSKI

Przewielebni Księża,

Wraz z nowym rokiem formacyjnym 2021/2022 chcemy kontynuować formację kapłańską w archidiecezji gnieźnieńskiej, realizując przyjęty i sprawdzony już model formacji. Do uczestnictwa w niej zobowiązani są następujący księża:

  • neoprezbiterzy,
  • wikariusze do 10 lat święceń,
  • wikariusze przygotowujący się do posługi proboszczowskiej,
  • wikariusze po 10 roku kapłaństwa,
  • nowo mianowani proboszczowie i administratorzy parafii,
  • starsi stażem proboszczowie i administratorzy parafii w poszczególnych rejonach naszej Archidiecezji,
  • dekanalni ojcowie duchowni.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z aktualnym terminarzem spotkań i uwzględnienie go w planie pracy duszpasterskiej i katechetycznej w parafii, pamiętając o tym, że wszystkie spotkania w ramach ASP są obowiązkowe i priorytetowe wobec innych zajęć. Powiadomienia o nieobecności i pisemne usprawiedliwienia należy przekazywać możliwie szybko moderatorowi poszczególnej grupy.

Statut ASP

Terminarz-ASP-2021-2022

Rekolekcje kapłańskie 2021