Synod 2021-2023

Od grudnia 2021 roku do maja 2022 roku odbywały się spotkania synodalne. Konsultacje przeprowadzono w ok. 320 grupach (w różnych grupach parafialnych, w grupach dekanalnych, w ruchach, grupach i stowarzyszeniach apostolskich, we wspólnotach zakonnych i międzyzakonnych, w seminarium duchownym, w Studium Teologiczno-Pastoralnym, w domu pomocy seniorom, w domu samotnej matki, wśród bezdomnych, w domu księży emerytów, w grupach młodzieżowych, na spotkaniach dla katechetek i katechetów szkolnych oraz nadzwyczajnych szafarzy Komunii św.). Liczbę uczestników spotkań szacuje się na ok. 3500. Syntez razem: 216 (145 parafialnych, 16 dekanalnych, 14 grup młodzieżowych, 14 ruchów grup i stowarzyszeń, 6 sióstr zakonnych, 2 kleryków, 2 seniorów, 2 indywidualne, 1 spoza diecezji, 8 katechetów, 4 szafarzy, 1 osób bezdomnych i 1 z Domu Samotnej Matki). W ankiecie internetowej wzięło udział 478 uczestników (45,2% kobiet i 54,8 mężczyzn, średnia wieku – 34 lata). Przesyłane do sekretariatu syntez oraz wyniki ankiet posłużyły do przygotowania przez grupę roboczą Diecezjalnego Zespołu Synodalnego projektu roboczego syntezy diecezjalnej. Została ona przedstawiona na posiedzeniu Archidiecezjalnej Rady Duszpasterskiej 9 maja 2022 roku. Po dalszych konsultacjach sporządzono projekt syntezy, który został przyjęty podczas Diecezjalnego spotkania presynodalnego, które odbyło się 12 czerwca 2022 r. w Bazylice Archikatedralnej w Gnieźnie i w Centrum Edukacyjno-Formacyjnym.

SYNTEZA DIECEZJALNA


Rozpoczęte w październiku 2021 roku XVI Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów po raz pierwszy w historii Kościoła będzie miało  zmienioną formułę. Dotąd synod był wydarzeniem gromadzącym głównie biskupów. W opublikowanej w 2018 roku konstytucji apostolskiej Episcopalis communio papież Franciszek zdecydował, by miał on wymiar szerszy, umożliwiający uczestnictwo w nim każdemu ochrzczonemu. Będzie to zatem wydarzenie dłuższe, obejmujące dwa lata – potrwa do października 2023 roku i składające się z trzech etapów: etapu diecezjalnego (październik 2021 – kwiecień 2022), etapu kontynentalnego (wrzesień 2022 – marzec 2023) i etapu powszechnego, który odbędzie się w Rzymie w 2023 roku. Jego zasadniczym celem jest większe uczestnictwo wszystkich wiernych w kształtowaniu życia i misji ewangelizacyjnej Kościoła.

Koordynator procesu synodalnego w archidiecezji gnieźnieńskiej
ks. prof. UAM dr hab. MIECZYSŁAW POLAK
e-mail: mpolak@amu.edu.pl

Sekretariat synodu
s. Mirona Turzyńska
e-mail: synod@archidiecezja.pl
tel. 614262102 w.201
ul. Jana Łaskiego 7
62-200 Gniezno


ANKIETA SYNODALNA – ankieta jest anonimowa i adresowana do wszystkich

MATERIAŁY DO SPOTKAŃ SYNODALNYCH W PARAFIACH

Droga synodalna w archidiecezji gnieźnieńskiej – ZESZYT PDF do pobrania

PLAKAT – synod w archidiecezji gnieźnięńskiej PDF

INFORMACJE O SYNODZIE W ARCHIDIECEZJI GNIEŹNIEŃSKIEJ

PREZENTACJA multimedialna ks. M. Polaka, koordynatora procesu synodalnego w AG

INAUGURACJA SYNODU W ARCHIDIECEZJI GNIEŹNIEŃSKIEJ 17 października 2021

homilia Prymasa Polski

relacja i GALERIA


DOKUMENTY SYNODALNE – OGÓLNOKOŚCIELNE (do pobrania)

Konstytucja apostolska Episcopalis communio papieża Franciszka PDF

Vademecum – oficjalny podręcznik słuchania i rozeznawania w Kościołach lokalnych PDF

Dokument Przygotowawczy Synodu PDF

List pasterski polskich biskupów PDF


Logo Synodu

Autorka: Isabelle de Senilhes (Francuzka). Wielkie, majestatyczne drzewo, pełne mądrości i światła, sięga nieba. Znak głębokiej żywotności i nadziei, który wyraża krzyż Chrystusa. Niesie Eucharystię, która świeci jak słońce. Poziome gałęzie, otwarte jak dłonie lub skrzydła, sugerują jednocześnie Ducha Świętego. Lud Boży nie jest statyczny: jest w ruchu, nawiązując bezpośrednio do etymologii słowa synod, które oznacza „idąc razem”. Ludzi łączy ta sama wspólna dynamika, którą tchnie w nich to Drzewo Życia, od którego rozpoczynają swoją wędrówkę. Te 15 sylwetek podsumowuje całe nasze człowieczeństwo w różnorodności sytuacji życiowych pokoleń i początków. Ten aspekt jest wzmocniony mnogością jasnych kolorów, które same w sobie są oznakami radości. Nie ma żadnej hierarchii między tymi ludźmi, którzy są na tej samej stopie: młodzi, starzy, mężczyźni, kobiety, nastolatki, dzieci, świeccy, zakonnicy, rodzice, pary, single, zdrowi, niepełnosprawni; biskup i zakonnica nie są przed nimi, ale pośród nich. Zupełnie naturalnie dzieci i młodzież rozpoczynają swój spacer, nawiązując do tych słów Jezusa z Ewangelii: „Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, bo zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i uczonymi i objawiłeś je małe dzieci” (Mt 11,25).

oficjalna strona SYNODU

LOGO_PDF_PL

 

 

14 października 2021