Synod 2021-2023

Rozpoczęte w październiku 2021 roku XVI Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów po raz pierwszy w historii Kościoła będzie miało  zmienioną formułę. Dotąd synod był wydarzeniem gromadzącym głównie biskupów. W opublikowanej w 2018 roku konstytucji apostolskiej Episcopalis communio papież Franciszek zdecydował, by miał on wymiar szerszy, umożliwiający uczestnictwo w nim każdemu ochrzczonemu. Będzie to zatem wydarzenie dłuższe, obejmujące dwa lata – potrwa do października 2023 roku i składające się z trzech etapów: etapu diecezjalnego (październik 2021 – kwiecień 2022), etapu kontynentalnego (wrzesień 2022 – marzec 2023) i etapu powszechnego, który odbędzie się w Rzymie w 2023 roku. Jego zasadniczym celem jest większe uczestnictwo wszystkich wiernych w kształtowaniu życia i misji ewangelizacyjnej Kościoła.

Etap lokalny, czyli diecezjalny synodu potrwa do kwietnia 2022 roku. Konsultacje odbywać się będą na poziomie parafii, dekanatów i poszczególnych wspólnot duszpasterskich takich jak m.in.: ruchy apostolskie, młodzież, katecheci, małżonkowie, siostry zakonne i inne. W każdej parafii wybrany zostanie koordynator, który czuwać będzie nad przebiegiem spotkań i zbieraniem materiałów, a następnie ich syntezę zaprezentuje na spotkaniu dekanalnym. Do końca lutego 2022 roku syntezy takie mają zostać przekazane do diecezjalnego zespołu synodalnego, a w marcu przyszłego roku ma być gotowa synteza diecezjalna, która przekazana zostanie do Konferencji Episkopatu Polski. W kwietniu zaplanowano diecezjalne spotkanie synodalne kończące etap diecezjalny.

Koordynatorem procesu synodalnego w archidiecezji gnieźnieńskiej jest ks. prof. UAM dr hab. Mieczysław Polak


DOKUMENTY do pobrania

Konstytucja apostolska Episcopalis communio papieża Franciszka PDF

Vademecum – oficjalny podręcznik słuchania i rozeznawania w Kościołach lokalnych PDF

Dokument Przygotowawczy Synodu PDF

List pasterski polskich biskupów PDF

PREZENTACJA multimedialna ks. Mieczysława Polaka, koordynatora procesu synodalnego w AG

Etapy Synodu i działania na poziomie diecezji PDF


Logo Synodu

Autorka: Isabelle de Senilhes (Francuzka). Wielkie, majestatyczne drzewo, pełne mądrości i światła, sięga nieba. Znak głębokiej żywotności i nadziei, który wyraża krzyż Chrystusa. Niesie Eucharystię, która świeci jak słońce. Poziome gałęzie, otwarte jak dłonie lub skrzydła, sugerują jednocześnie Ducha Świętego. Lud Boży nie jest statyczny: jest w ruchu, nawiązując bezpośrednio do etymologii słowa synod, które oznacza „idąc razem”. Ludzi łączy ta sama wspólna dynamika, którą tchnie w nich to Drzewo Życia, od którego rozpoczynają swoją wędrówkę. Te 15 sylwetek podsumowuje całe nasze człowieczeństwo w różnorodności sytuacji życiowych pokoleń i początków. Ten aspekt jest wzmocniony mnogością jasnych kolorów, które same w sobie są oznakami radości. Nie ma żadnej hierarchii między tymi ludźmi, którzy są na tej samej stopie: młodzi, starzy, mężczyźni, kobiety, nastolatki, dzieci, świeccy, zakonnicy, rodzice, pary, single, zdrowi, niepełnosprawni; biskup i zakonnica nie są przed nimi, ale pośród nich. Zupełnie naturalnie dzieci i młodzież rozpoczynają swój spacer, nawiązując do tych słów Jezusa z Ewangelii: „Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, bo zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i uczonymi i objawiłeś je małe dzieci” (Mt 11,25).

logo Synodu PDF

logo Synodu JPG PNG do pobrania

oficjalna strona SYNODU

Synod w archidiecezji gnieźnieńskiej PLAKAT PDF


Inauguracja Synodu w archidiecezji gnieźnieńskiej 17 października 2021

homilia Prymasa Polski 

relacja i GALERIA