Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia

Diecezjalny koordynator
ks. Michał BUBACZ

Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia została powołana przez Konferencję Episkopatu Polski w 2000 roku jako wyraz wdzięczności dla Ojca Świętego Jana Pawła II za Jego posługę duchową na rzecz Kościoła i Ojczyzny. Prowadzi ona m.in. program stypendialny dla młodzieży. Pomocą stypendialną objętych jest około 2000 osób z 40 diecezji Polski. Stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia uczestniczą w obozach letnich i przygotowanych dla nich spotkaniach w ramach formacji diecezjalnej (2-3 spotkania w ciągu roku). W ten sposób budują oni wspólnotę i stają się żywym pomnikiem św. Jana Pawła II.

Kryteria, które należy spełnić, aby otrzymać stypendium fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia:

– o stypendium Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia mogą ubiegać się uczniowie szkół podstawowych (od VIII klasy) i szkół ponadgimnazjalnych
– średnia ocen nie niższa niż: 4,8 w szkole podstawowej i 4,5 w szkole średniej
– dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 0,7 najniższego wynagrodzenia brutto; obecnie jest to kwota 1820 złotych
– wiejskie lub małomiasteczkowe pochodzenie (miasto do 20 tys. mieszkańców) – w szczególnych wypadkach nie musi to być warunek konieczny
– pozytywne opinie ks. proboszcza, katechety, wychowawcy
– szczególne osiągnięcia w nauce, sporcie, wolontariacie

Krok po kroku, czyli jak zostać stypendystą fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia:

1. Napisz wiadomość do koordynatora diecezjalnego, że jesteś zainteresowany włączeniem do programu stypendialnego

2. W odpowiedzi otrzymasz Kartę informacyjną kandydata, którą należy wypełnić, wydrukować i zanieść do księdza proboszcza swojej parafii z prośbą o potwierdzenie. Następnie wyślij wypełnioną Kartę informacyjną kandydata na adres:
Kuria Metropolitalna w Gnieźnie
Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”
ul. Jana Łaskiego 7
62-200 Gniezno

Nie zbieraj żadnych dodatkowych dokumentów, gdyż one lądują w koszu. W tym momencie ważna jest wyłącznie wypełniona przez ciebie Karta informacyjna kandydata!!!

3. Rozpatrywane będą wnioski, które dotrą do 20 października 2020 roku. Osoby zakwalifikowane do stypendium zostaną o tym poinformowane przez koordynatora. Na dzień dzisiejszy trudno przewidzieć kiedy to nastąpi (przypuszczalnie grudzień 2020).

Uwaga!!! Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane nie otrzymują wiadomości,
a ich wnioski zostają w bazie i przy dodatkowej puli miejsc mogą zostać włączone
do programu stypendialnego. Osoby zainteresowane taką informacją mogą kontaktować się telefonicznie od stycznia 2021.

4. Osoba zakwalifikowana do programu stypendialnego otrzymuje konto stypendysty i gromadzi wszelkie niezbędne dokumenty.

5. Po zebraniu kompletu dokumentów wysyła je do koordynatora diecezjalnego (adres pkt 2). Na przygotowanie wszystkich dokumentów i wysłanie ich do koordynatora diecezjalnego kandydat ma maksymalnie 40 dni od otrzymania informacji o zakwalifikowaniu do programu stypendialnego. Po upływie tego terminu, w wypadku nie przysłania kompletu dokumentów, zostanie wybrana inna osoba do stypendium.

6. Koordynator diecezjalny wysyła zaopiniowany wniosek do biura Fundacji.

7. Po pozytywnej weryfikacji wniosku stypendialnego przez fundację, kandydat otrzymuje stypendium (prawdopodobnie począwszy od drugiego semestru roku szkolnego 2020/2021).

Koordynatorem diecezjalnym fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia jest ks. Michał Bubacz

Wszelkie informacje dotyczące działalności fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia znajdują
się na stronie internetowej → www.dzielo.pl

Zapraszamy na fanpage FDNT Archidiecezji Gnieźnieńskiej → www.facebook.com/FDNTGniezno