Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia

Diecezjalny koordynator
ks. Michał BUBACZ

Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia została powołana przez Konferencję Episkopatu Polski w 2000 roku jako wyraz wdzięczności dla Ojca Świętego Jana Pawła II za Jego posługę duchową na rzecz Kościoła i Ojczyzny. Prowadzi ona m.in. program stypendialny dla młodzieży. Pomocą stypendialną objętych jest około 2000 osób z 40 diecezji Polski.

UWAGA! Stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia uczestniczą w obozach letnich i przygotowanej dla nich formacji diecezjalnej (zazwyczaj 2 spotkania w ciągu roku). Jest to jeden z obowiązków stypendystów, tworzących w ten sposób wielką rodzinę i wspólnotę. Obowiązek konieczny do otrzymania stypendium. Dlatego zanim zdecydujesz się złożyć wniosek pomyśl, czy chcesz i wyrażasz gotowość budować żywy pomnik św. Jana Pawła II i decydujesz się na pełny udział w spotkaniach stypendystów.

Kryteria, które należy spełnić, aby otrzymać stypendium fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia:

– o stypendium Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia mogą ubiegać się uczniowie szkół podstawowych (od połowy VII klasy) i szkół średnich
– średnia ocen nie niższa niż: 4,8 w szkole podstawowej i 4,5 w szkole średniej
– dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 0,7 najniższego wynagrodzenia brutto; obecnie jest to kwota 2520,00 złotych
– zamieszkanie w miejscowości do 20 tys. mieszkańców
– pozytywne opinie ks. proboszcza, katechety, wychowawcy
– szczególne osiągnięcia w nauce, sporcie, wolontariacie

Przeczytaj dokładnie i postępuj według poniższej instrukcji – nie ma innej ścieżki, aby otrzymać stypendium.

Krok po kroku, czyli jak zostać stypendystą fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia:

NABÓR NOWYCH WNIOSKÓW OD 25 WRZEŚNIA 2023 ROKU

  1. Napisz wiadomość do koordynatora diecezjalnego, że jesteś zainteresowany włączeniem
    do programu stypendialnego >>> michal.bubacz@dzielo.pl
  2. W odpowiedzi otrzymasz Kartę informacyjną kandydata, którą należy wypełnić, wydrukować i zanieść do księdza proboszcza swojej parafii z prośbą o potwierdzenie. Następnie wyślij wypełnioną Kartę informacyjną kandydata na adres:

Kuria Metropolitalna w Gnieźnie
Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”
ks. Michał Bubacz
ul. Kanclerza Jana Łaskiego 7
62-200 Gniezno

Na tym etapie nie zbieraj żadnych dodatkowych dokumentów. Ważna jest wyłącznie wypełniona przez ciebie Karta informacyjna kandydata.

  1. Rozpatrywane będą wnioski, które dotrą do 17 listopada 2023 roku. Osoby zakwalifikowane do stypendium zostaną o tym poinformowane przez koordynatora. Na dzień dzisiejszy trudno przewidzieć kiedy to nastąpi (przypuszczalnie grudzień 2023 – luty 2024).

Uwaga!!! Osoby nie zakwalifikowane nie otrzymują wiadomości, a ich wnioski zostają w bazie i przy dodatkowej puli miejsc mogą zostać włączone do programu stypendialnego. Osoby zainteresowane taką informacją mogą kontaktować się telefonicznie od lutego 2024.

  1. Osoba zakwalifikowana do programu stypendialnego otrzymuje konto stypendysty (wypełnia wniosek na portalu www.stypendysta.pl) i gromadzi wszelkie niezbędne dokumenty.
  2. Po zebraniu kompletu dokumentów wysyła je do koordynatora diecezjalnego (adres pkt 2). Na przygotowanie wszystkich dokumentów i wysłanie ich do koordynatora diecezjalnego kandydat ma maksymalnie 40 dni od otrzymania informacji o zakwalifikowaniu do programu stypendialnego. Po upływie tego terminu, w wypadku nie przysłania kompletu dokumentów, zostanie wybrana inna osoba do stypendium.
  3. Koordynator diecezjalny wysyła zaopiniowany wniosek do biura Fundacji.
  4. Po pozytywnej weryfikacji wniosku stypendialnego przez fundację, kandydat otrzymuje stypendium (najwcześniej od drugiego semestru, jeśli wniosek zostanie przysłany później, to od miesiąca, w którym znalazł się on w biurze Fundacji).

Koordynatorem diecezjalnym fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia jest ks. Michał Bubacz michal.bubacz@dzielo.pl.

Wszelkie informacje dotyczące działalności fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia znajdują się na stronie internetowej: www.dzielo.pl

Informacje dotyczące stypendium: Jak zostać stypendystą? – FDNT (dzielo.pl)

Zapraszamy na fanpage FDNT Archidiecezji Gnieźnieńskiej → www.facebook.com/FDNTGniezno