Katedra gnieźnieńska: 18. rocznica śmierci św. Jana Pawła

Z udziałem Prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka odbyło się 2 kwietnia w katedrze gnieźnieńskiej modlitewne czuwanie w 18. rocznicę śmierci Jana Pawła II. Pasyjnym pieśniom towarzyszyły słowa świętego papieża wypowiedziane m.in. podczas jego dwóch pielgrzymek do Gniezna.

Przypomniano m.in. pamiętną katechezę Jana Pawła II o Bogurodzicy jako fundamencie polskiej kultury, w którym zawierają się prawdy wiary i zasady moralności, jego wołanie do młodych, by chrześcijańskie dziedzictwo umocnione męczeńską śmiercią św. Wojciecha zachowali i pomnożyli, profetyczne nauczanie o wolności i jedności Europy, której nie będzie, jeśli zabraknie wspólnoty ducha i o człowieku, który bez Chrystusa nie potrafi siebie zrozumieć. Myśli znane i pamiętane, ale także te, które nie utrwaliły się w zbiorowej pamięci, a są niemniej aktualne i znaczące.

„Dziś prosimy, byśmy to zobowiązujące dziedzictwo, jakie zostawił nam św. Jan Paweł II, na nowo przyjęli z dumą i na jego fundamencie trwali w wierności Bogu” – mówił ks. kan. Andrzej Grzelak, dziekan gnieźnieński, który poprowadził rozważania Apelu Jasnogórskiego w łączności z Jasną Górą.

Święty Jan Paweł II – podkreślił kapłan – „był nauczycielem i pasterzem z krzyżem w dłoniach”. Wszędzie świadczył, że Chrystus jest drogą, prawdą i życiem. Tę posługę Chrystusowi wymownie dopełnił w dniach, gdy kończyło się jego ziemskie życie.

„Umierał tuląc się do Chrystusowego krzyża. Wówczas przemawiał już nie za pośrednictwem słów, lecz swoją postawą. Czyż możemy zapomnieć ten obraz?” – pytał ks. Grzelak.

W apelowym rozważaniu przypomniał też papieskie nauczanie o rodzinie, jako miejscu, w którym człowiek może się w pełni rozwijać, o wartości każdego ludzkiego życia, zwłaszcza tego najbardziej bezbronnego, o kapłaństwie jako darze uzdalniającym, mimo niedostatków ludzkiej natury, do uobecniania Zmartwychwstałego Pana. Mówił o dumie i zatroskaniu św. Jana Pawła II o Ojczyznę, ale i jego przestrogach, odważnym upominaniu się o prawdę i wolność dla Kościoła i narodu.

„Dziś, w 18. rocznicę odejścia papieża Polaka do Domu Ojca dziękujemy Bogu za tego pasterza, za Twego Bogurodzico Dziewico pokornego sługę, który całym swoim życiem potwierdzał totus tuus Maryjo” – mówił dziekan gnieźnieński i proboszcz parafii pw. Chrystusa Wieczystego Kapłana.

Wieczorną modlitwę w bazylice prymasowskiej prowadził działający przy gnieźnieńskiej parafii farnej Chór im. św. Ojca Pio. Uczestnikom towarzyszyły relikwie św. Jana Pawła II, które obecne są w katedrze gnieźnieńskiej od 2012 roku. Pasyjny charakter czuwania podkreślały wielkopostne pieśni, które wybrzmiały na przemian z papieskim nauczaniem. Na koniec błogosławieństwa wszystkim obecnym udzielił Prymas Polski abp Wojciech Polak.

B. Kruszyk KAI

 

Transmisje Media
Fot. ks. R. Malewicz

 

 

 

2 kwietnia 2023