Apel Jasnogórski z kaplicy domu Prymasa Polski

O pokój w Ukrainie, uleczenie bolesnych ran podziałów, opiekę dla wszystkich, którzy doświadczają trudności i niepokoją się o przyszłość swoich rodzin modlił się w niedzielę wieczorem abp Wojciech Polak przed obliczem Matki Bożej Jasnogórskiej nawiedzającej Gniezno i dom prymasowski w znaku swojego cudownego Wizerunku.

Obraz nawiedzenia przybył do Gniezna na krótko z Łopienna, gdzie obecnie przebywa w klasztorze sióstr Elżbietanek. W czwartą niedzielę Adwentu (18 grudnia) nawiedził kościół pw. św. Jana Chrzciciela, a następnie został przywieziony do domu Prymasa Polski, gdzie wieczorem odbył się Apel Jasnogórski z krótkimi rozważaniami abp. Wojciecha Polaka.

„Przychodzisz do nas w przededniu Bożego Narodzenia, stąd pragniemy prosić Cię, byś wybłagała nam łaskę pokoju i pojednania. Niech Nowonarodzony Chrystus przemieni serca nas wszystkich. Niech uleczy rany bolesnych podziałów w naszej ojczyźnie, tak by przeciwnicy podali sobie dłonie. Uproś u Twego Syna dar pokoju dla narodu ukraińskiego, niech Ten, który jak sama powiedziałaś strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych, przyniesie niepodległość i prawdziwą wolność Ukrainie. Otocz opieką wszystkich, którzy doświadczają trudności związanych z obecną sytuacją gospodarczą, daj nadzieję tym, którzy z niepokojem patrzą w przyszłość swoich rodzin” – prosił Prymas Polski.

Abp Polak modlił się również za dzieci i ludzi młodych, za małżeństwa przeżywające trudności i rodziców, którzy oczekują potomstwa i tych, którzy cierpią z powodu straty dziecka. Modlitwą objął osoby starsze, samotne, chore, cierpiące i umierające, kapłanów i wspólnoty zakonne, wszystkich, którzy znaleźli schronienie w naszej Ojczyźnie i tych, którzy przyjęli ich z gościnnością.

„Naprawdę z Ducha Świętego jest to, co towarzyszy Twej obecności. Bądź z nami nadal w czasie nawiedzenia gnieźnieńskich wspólnot oraz okolicznych parafii” – prosił abp Polak.

W modlitwie uczestniczyli arcybiskupi seniorzy Henryk Muszyński i Józef Kowalczyk, biskup pomocniczy gnieźnieński Radosław Orchowicz oraz siostry franciszkanki i siostry Wynagrodzicielki Najświętszego Oblicza. W poniedziałek rano przed obliczem Jasnogórskiej Królowej modlili się księża i pracownicy gnieźnieńskiej Kurii.

Pielgrzymująca od kwietnia po archidiecezji gnieźnieńskiej kopia Cudownego Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej nawiedziła już blisko 250 parafii. W okresie świątecznym i noworocznym przybędzie do różnych wspólnot, miejsc i domów zakonnych. Nawiedziła już hospicjum w Wągrowcu, a wkrótce dotrze do Domu Księży Seniorów w Gnieźnie oraz gnieźnieńskiego seminarium duchownego. Nawiedzi też więzienie w Gębarzewie. Na pielgrzymi szlak po parafiach powróci pod koniec stycznia, podejmując peregrynację po parafiach dwóch gnieźnieńskich dekanatów. Uroczyste zakończenie nawiedzenia w archidiecezji gnieźnieńskiej będzie miało miejsce w dniach 17-19 lutego w Gnieźnie.

Apel Jasnogórski z kaplicy Domu Prymasa Polski był transmitowany online. W wieczorną modlitwę włączyło się duchowo kilkaset osób.

B. Kruszyk KAI
Transmisje Media
Fot. ks. J. Bogacz, ks. M. Kulczynski