Archidiecezjalny Dzień Lektora

W Gnieźnie odbył się 11 września Archidiecezjalny Dzień Lektora z udziałem nowych lektorów, ceremoniarzy i animatorów LSO, którym Prymas Polski abp Wojciech Polak udzielił promocji i błogosławieństwa do służby, którą odtąd pełnić będą w swoich parafiach.

„Lektorzy zostajecie posłani, aby być sługami słowa. Ceremoniarze zostajecie posłani, aby być sługami Słowa, które stało się ciałem i w każdej Eucharystii przychodzi do nas pod postacią chleba i wina. Animatorzy, jesteście posłani, aby dbać o to, by ta posługa sprawowana była w sposób pełny, prawdziwy i oddany” – mówił na początku Mszy św. abp Wojciech Polak, przypominając za kard. Wyszyńskim o „nieskończonej wartości” słowa, za które promowani biorą odpowiedzialność.

„Prymas Wyszyński wiele razy wskazywał nam na moc Bożego słowa. Mówił m.in.: «Gdy się weźmie do ręki Pismo Święte i wertujemy karty natchnionych ksiąg, uderza nas, że najczęściej spotykanym wyrazem jest słowo – słowo Boże, mowa Boża. Było ono najpierw w natchnionych wizjach proroków, a wreszcie przyszło. Słowo stało się ciałem. Przez ten fakt wyraz słowo nabrał ogromnej ceny i nieskończonej wartości. To już nie jest potoczne, zdawkowe słowo. To jest słowo prawdy, słowo życia, słowo, które niesie głęboką treść, zawsze prawdziwe, nigdy kłamliwe” – mówił Prymas Polski.

Na wartość słowa i służby Słowu wskazał też w homilii ks. Rafał Wojciechowski, duszpasterz LSO w dekanacie chodzieskim, który – jak sam przyznał – dziesięć lat temu sam stał w gronie ceremoniarzy czekając na promocję i krzyż ceremoniarski.

„Dziś chcę wam powiedzieć, że nasza służba nie jest tylko dla kogoś, bo ktoś nam kazał, bo punkty zbieramy, bo jest fajnie w tej grupie, bo może jakiś wyjazd się szykuje. W tej służbie przystępujemy do ołtarza Bożego, do Boga, który ma być w naszym życiu najważniejszy” – mówił ks. Wojciechowski.

Przestrzegał też przed nadmiernym skupianiem się na sprawach zewnętrznych, technicznych, które są ważne, ale nie najważniejsze.

„To relacja z Bogiem ma być najważniejsza. Nie to, jak wyglądamy i czy coś wychodzi lub nie wychodzi. Jeśli skupimy się na relacji z Bogiem, to wszystko inne co stanowi naszą służbę będzie się układało tak, jak powinno. Za naszym zaangażowaniem musi iść postawa serca” – mówił duszpasterz LSO.

Przyznał również, że taka postawa i idące za nią świadectwo nie są dziś zadaniem łatwym.

„Pewnie już nieraz doświadczyliście jak trudno we współczesnym świecie świadczyć o Bogu. Jak trudno młodemu człowiekowi okazywać swoje wartości. Jak trudno przyznać się wśród rówieśników, wśród bliskich, że się wierzy, że jest się zaangażowanym, że Bóg jest ważny. Mogą się w was pojawić obawy, że nie dacie rady, że ktoś was wyśmieje, albo potraktuje obojętnie. Jeśli jednak rzeczywiście oprzecie wasze zaangażowanie na relacji z Bogiem, to choćby przyszła ogromna powódź i wezbrana rzeka przeciwności i niemiłych wam ludzi zaczęła w was uderzać, to oprzecie się temu i nie runiecie” – mówił ks. Wojciechowski.

Mszę św. koncelebrowali duszpasterze LSO w dekanatach i parafiach z duszpasterzem diecezjalnym ks. kan. Jakubem Dębcem. Obecny był także rektor gnieźnieńskiego seminarium duchownego ks. kan. Przemysław Kwiatkowski.

Podczas uroczystej przysięgi przed arcybiskupem nowi lektorzy i ceremoniarze przyrzekli gorliwie i sumiennie wypełniać powierzone im obowiązki. Ceremoniarze otrzymali od abp. Wojciecha Polaka krzyże ceremoniarskie będące znakiem ich posługi. Pod koniec Mszy św. błogosławieństwo otrzymali animatorzy LSO, potwierdzając wcześniej gotowość wypełniania powierzonych im zadań, do których należy m.in. troska o formację dzieci i młodzieży.

Przed Mszą św. uczestnicy Archidiecezjalnego Dnia Lektora oraz ich duszpasterze wzięli udział w spotkaniu formacyjnym w gnieźnieńskim Centrum Edukacyjno-Formacyjnym.

B. Kruszyk KAI
Transmisje Media
Fot. J. Andrzejewski