Archidiecezjalny Dzień Lektora

Ponad 200 nowych lektorów, ceremoniarzy, animatorów i kantorów otrzymało w sobotę 14 maja w katedrze gnieźnieńskiej promocję do posług, które odtąd pełnić będą w swoich parafiach. Mszy św. przewodniczył i błogosławieństwa młodym ludziom udzielił bp Radosław Orchowicz.

„Każdego jak tu jesteście chce Jezus. To On was wybrał, On was zaprasza” – mówił w homilii biskup pomocniczy gnieźnieński tłumacząc kandydatom, że choć do pełnienia swoich funkcji musieli się solidnie przygotować i spełnić określone kryteria to jednak właśnie wola Jezusa była w ich wybraniu decydująca, tak jak decydująca była w przypadku Macieja Apostoła, którego powołano do grona Dwunastu na miejsce Judasza, i którego Kościół 14 maja w liturgii wspomina. On również musiał spełnić określone warunki, musiał być z Jezusem od Janowego chrztu do Wniebowstąpienia, ale ostateczny wybór – o co modlili się uczniowie – to była wola Pana.

„Trzeba, abyśmy sobie uświadomili, że każdy z nas jest dotknięty takim wyborem, taką miłością Jezusa” – mówił bp Orchowicz podkreślając, że pełnione w Kościele posługi i funkcje to nie tylko mechanicznie wykonywane zadania, ale odpowiedź i wzrastanie w Bożej miłości.

„Nie jesteście już sługami, ale przyjaciółmi – to nam dziś mówi Pan Jezus. Nie chodzi więc tylko o pełnienie funkcji, o to, abyśmy byli za lektora, za animatora, za ceremoniarza, za kantora. Chodzi o to, abyśmy to Jezusowe zaproszenie do przyjaźni w sobie odkrywali, abyśmy w Jego miłości wytrwali i wzrastali i abyśmy tą miłość dawali drugiemu człowiekowi” – wskazał na koniec bp Orchowicz.

Podczas uroczystego przyrzeczenia przed biskupem nowi lektorzy i ceremoniarze deklarowali gorliwie i sumiennie wypełniać powierzone im obowiązki. Ceremoniarze otrzymali również od bp. Orchowicza krzyże ceremoniarskie będące znakiem ich posługi. Pod koniec Mszy św. błogosławieństwo otrzymali animatorzy LSO, potwierdzając wcześniej gotowość wypełniania powierzonych im zadań, do których należy m.in. troska o formację dzieci i młodzieży. Po raz pierwszy błogosławieństwo do pełnionych posług otrzymali również kantorzy.

Łącznie promocję w katedrze gnieźnieńskiej otrzymało 216 młodych ludzi – 150 lektorów, 50 ceremoniarzy, 6 animatorów i 10 kantorów. W uroczystym dniu towarzyszyli im duszpasterze LSO z ich rodzinnych parafii, diecezjalni duszpasterze LSO: ks. kan. Jakub Dębiec i ks. Ryszard Gilas, a także wikariusz generalny archidiecezji gnieźnieńskiej ks. kan. Zbigniew Przybylski oraz rektor gnieźnieńskiego seminarium duchownego ks. kan. Przemysław Kwiatkowski.

Przed Mszą św. młodzi ludzie spotkali się w gnieźnieńskim Centrum Edukacyjno-Formacyjnym, gdzie odbyła się część formacyjno-organizacyjna Archidiecezjalnego Dnia Lektora.

B. Kruszyk KAI
Transmisje Media
Fot. J. Andrzejewski
14 maja 2022