Archidiecezjalny Dzień Lektora

Ponad 170 nowych lektorów, kantorów, ceremoniarzy i animatorów LSO otrzymało w sobotę 13 maja w katedrze gnieźnieńskiej błogosławieństwo do posług, które odtąd pełnić będą w swoich parafiach. Mszy św. przewodniczył i błogosławieństwa młodym ludziom udzielił bp Radosław Orchowicz.

Podczas uroczystego przyrzeczenia przed biskupem nowi lektorzy, kantorzy i ceremoniarze deklarowali gorliwie i sumiennie wypełniać powierzone im obowiązki. Ceremoniarze otrzymali również od bp. Orchowicza krzyże ceremoniarskie będące znakiem ich posługi. Pod koniec Mszy św. błogosławieństwo otrzymali animatorzy LSO, potwierdzając wcześniej gotowość wypełniania powierzonych im zadań, do których należy m.in. troska o formację dzieci i młodzieży.

„Ten dzień, ta godzina to chwila przepełniona radością, kiedy widzi się was wypełniających przestrzeń tej dostojnej bazyliki archikatedralnej. To przesłanie nadziei dla nas wszystkich” – mówił w homilii biskup pomocniczy gnieźnieński przypominając młodym ludziom, że służba Bogu, służba z radością, to najpierw wsłuchiwanie się w Jego słowo, a potem wierne realizowanie Bożej woli mimo przeciwności i oporu świata.

„Może i wy doświadczacie od swoich rówieśników spojrzenia pełnego politowania czy szyderstwa, że służycie Jezusowi, że do Niego się przyznajecie, że chcecie być blisko i tę bliskość wyrażacie przez aktywną obecność w Liturgicznej Służbie Ołtarza. Jezus właśnie dziś zapowiada nam i przygotowuje na takie sytuacje, w których to, że chcemy być z Panem Bogiem, chcemy Mu służyć i angażować się w Kościół, nie będzie cieszyło się aplauzem i uznaniem” – mówił bp Orchowicz, przyznając, że właśnie dziś jest ten rozstrzygający moment, kiedy trzeba opowiedzieć się za Jezusem ze świadomością, że można być wyśmianym czy odrzuconym, albo układać się ze światem, żeby nas ludzie lubili, podziwiali, palcami nie wytykali.

Biskup pomocniczy gnieźnieński wskazał również na wagę gruntownego przygotowania do pełnionych posług, ale – jak mówił – „ważne jest, byśmy nie zapomnieli, że centrum, źródłem i istotą jest Pan Bóg i odniesienie do Niego, że On w naszym życiu ma być żywy i obecny”.

„Czasami grozi nam, że skupimy się tak bardzo na tym, żeby wszystko było równo, według reguł, że zagubimy to, co najważniejsze. Dlatego ciągle musimy sobie przypominać, Kto jest w centrum i o Kogo chodzi” – wskazał bp Orchowicz przypominając za papieżem Franciszkiem, że pierwszą rzeczą przy przygotowaniu celebracji jest świadomość, że ma ona służyć prowadzeniu ludu do Chrystusa, a Chrystusa do ludu.

„Jeśli to zaniedbamy, będziemy mieć piękne rytuały, ale bez mocy, bez smaku, bez znaczenia ponieważ nie dotykają serca i egzystencji ludu Bożego. Celebracja, która nie ewangelizuje, nie jest autentyczna. Jest baletem, pięknym, estetycznym, ale nie autentyczną celebracją” – cytował Franciszka biskup pomocniczy gnieźnieński, przypominając na koniec młodym ludziom, że funkcje, których się podejmują mają pomóc im i ludowi Bożemu spotkać się z Panem Bogiem.

Łącznie promocję w katedrze gnieźnieńskiej otrzymało ponad 170 młodych ludzi. W uroczystym dniu towarzyszyli im proboszczowie i duszpasterze LSO z ich rodzinnych parafii, diecezjalny duszpasterz LSO ks. kan. Jakub Dębiec, a także wikariusz generalny archidiecezji gnieźnieńskiej ks. kan. Zbigniew Przybylski. Obecni byli także bliscy nowych lektorów, ceremoniarzy, kantorów i animatorów LSO.

Dziękując wszystkim za wspólną modlitwę, za zaangażowanie w formację LSO, za świadectwo wiary, za troskę i wysiłek rodziców bp Orchowicz przyznał, że wielu z tych, którzy przed laty przyjmowali promocję lektorską, dziś pełni kapłańską posługę lub się do niej przygotowuje. „Nie bójcie się odpowiedzieć na powołanie Pana Boga jeśli będzie was wołał w szeregi kapłańskie, zakonne, misyjne” – prosił bp Orchowicz.

W ramach obchodów Archidiecezjalnego Dnia Lektora młodzi ludzie spotkali się w gnieźnieńskim Centrum Edukacyjno-Formacyjnym, gdzie odbyła się część formacyjno-organizacyjna dorocznego świętowania.

B. Kruszyk KAI
video: Transmisje Media
Fot. J. Andrzejewski
13 maja 2023