Bp Orchowicz: bądźcie gotowi wychodzić do każdego

„Bądźcie gotowi wychodzić do każdego, z każdym się spotkać i każdą okazję wykorzystać jako możliwość głoszenia i dawania świadectwa o Chrystusie. Niech to nie będą tylko słowa, ale życie” – mówił bp Radosław Orchowicz do diakonów Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie nad Wartą, którym 27 maja udzielił święceń kapłańskich.

Po przewidzianym w obrzędzie święceń pouczeniu biskup pomocniczy gnieźnieński zwrócił się do wyświęcanych przypominając im, że idą w świat jako kapłani Chrystusa i bycie z Nim, głoszenie Jego słowa wszystkim, w każdym momencie i w każdych okolicznościach, powinno być od teraz priorytetem i celem ich życia.

„Bądźcie gotowi wychodzić do każdego, z każdym się spotkać i każdą okazję wykorzystać jako możliwość głoszenia i dawania świadectwa o Chrystusie, naszym Panu i Zbawicielu. Niech to nie będą tylko słowa, ale życie. Jak to zauważył kiedyś wasz święty założyciel: żadne kazanie nie jest bardziej skuteczne od dobrego przykładu. Niech więc waszym przepowiadaniem niesionym każdemu człowiekowi w dzisiejszym świecie będą nie tylko słowa, ale przede wszystkim, życie” – wskazał bp Orchowicz tłumacząc dalej, że „możemy to czynić nie dlatego, że jesteśmy wyjątkowi, czy jesteśmy herosami, ale dlatego, że żyjemy w Bogu, żyjemy pod Jego spojrzeniem, które jest pełne miłości i troski”.

„Gdyby nie On nie bylibyśmy w stanie nic zrobić” – mówił celebrans.

„On i Jego łaska jest siłą i gwarancją, że misja jest możliwa, że możemy z odwagą i ufnością podjąć zadania, które dziś na siebie przyjmujecie. On na nas patrzy, niech więc nasz wzrok będzie nieustannie skierowany na Niego, byśmy mogli wiernie zrealizować aż do końca drogę powołania, które od Niego otrzymaliśmy. On nas dziś przestrzega, byśmy nie koncentrowali się na dociekaniach co do innych, ich drogi, ich zadań, ich zajęć – żeby to nie była wścibska ciekawość. Mamy skoncentrować się na Nim. On wyznacza kierunek, drogę i zadania. Gdzie On idzie, tam mamy podążać za Nim. On jest celem, do którego zmierzamy i drogą, po której idziemy” – mówił biskup pomocniczy gnieźnieński.

Nowi kapłani przynależą do salezjańskiej Inspektorii św. Wojciecha z siedzibą w Pile. Są to: ks. Paweł Potęga SDB, ks. Dawid Jakubiak SDB, ks. Robert Sierota SDB, ks. Dan Machola SDB oraz ks. Stanisław Karsznia SDB.

B. Kruszyk KAI
Fot. O. Woźniak

 

 

 

27 maja 2023