CEF: szkolenie w zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży

W poniedziałek 10 czerwca w Centrum Edukacyjno-Formacyjnym w Gnieźnie odbyła się kolejna edycja szkoleń dla liderów w zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w duszpasterstwie parafialnym. Podejmowany cykl szkoleń jest odpowiedzią na nowe przepisy wynikające z tzw. „Ustawy Kamilka”, która nakłada na wszystkie instytucje zajmujące się pracą z dziećmi obowiązek przygotowania standardów ochrony małoletnich. W szkoleniu uczestniczyło około 70 osób z całej Polski, którzy dzięki zdobytej wiedzy i nabytemu doświadczeniu będą teraz mogli szkolić inne osoby w swoich diecezjach lub zgromadzeniach zakonnych. Szkolenie prowadzili: Krystyna Dudzis, mec. Magdalena Mickiewicz oraz ks. Wojciech Rzeszowski.

 

10 czerwca 2024