Dekret

Prymas Polski abp Wojciech Polak mianował ks. Krzysztofa Walkowskiego, proboszcza parafii pw. bł. Bogumiła w Gnieźnie, dziekanem dekanatu gnieźnieńskiego II na okres kolejnych 5 lat. Dekret wszedł w życie 1 kwietnia 2024.

2 kwietnia 2024