Dzień skupienia braci Towarzystwa św. Wojciecha

Dwudziestu pięciu braci Towarzystwa św. Wojciecha wraz z Zarządem Głównym uczestniczyło  w sobotę 15 czerwca w dniu skupienia regionu gnieźnieńskiego. Centralnym punktem spotkania była Msza św. sprawowana w bazylice prymasowskiej pod przewodnictwem wikariusza generalnego archidiecezji gnieźnieńskiej ks. kan. Zbigniewa Przybylskiego.

Spotkanie formacyjne braci rozpoczęła konferencja ascetyczna, którą w kaplicy męczenników wygłosił ks. kan. Tomasz Głuszak, asystent kościelny Towarzystwa św. Wojciecha. Nawiązując do liturgicznego wspomnienia 108. błogosławionych męczenników II wojny światowej (wśród których jest ośmiu kapłanów z archidiecezji gnieźnieńskiej) oraz bł. bp. Michała Kozala podkreślił, że wszyscy nasi męczennicy to wychowankowie gnieźnieńskiego seminarium. Tutaj przeszli etap formacji duchowej i intelektualnej, tutaj uczyli się nie tylko tego, jak pełnić posługę kapłańską, ale przede wszystkim tego, co to znaczy być naprawdę kapłanem Jezusa Chrystusa. Wskazując na ich męczeństwo, ks. Głuszak rozważał  prawdę o męczeństwie krwi (czerwonym) i męczeństwie codziennego wypełniania swoich obowiązków w duchu służby, poświęcenia i ofiary (męczeństwo białe). Przykładem białego męczeństwa jest patronka dnia bł. Jolenta – wspominana 15 czerwca .

Po konferencji i adoracji Najświętszego Sakramentu bracia udali się do kościoła franciszkanów, gdzie modlili się przy sarkofagu bł. Jolenty. Z jej życiem, dziełem, świętością i kultem zapoznał zebranych o. Mariusz Falkowski, proboszcz sanktuarium, wskazując na wyjątkowość tego miejsca. Następnie bracia uczestniczyli w Eucharystii sprawowanej w południe w katedrze gnieźnieńskiej pod przewodnictwem ks. kan. Zbigniewa Przybylskiego, wikariusza generalnego archidiecezji gnieźnieńskiej. Po Eucharystii bracia spotkali się na obiedzie, podczas którego podzielili się działalnością w kołach parafialnych. Po zakończeniu dnia skupienia odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Towarzystwa św. Wojciecha pod przewodnictwem prezesa brata Antoniego Kapeji i asystenta kościelnego ks. Tomasza Głuszaka. Podsumowano minione półrocze działalności i zarysowano wstępny plan działalności na czas powakacyjny.

 

16 czerwca 2024