Etap diecezjalny OTK

Jakub Mróz z I LO im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu, Sandra Bednarz z Zespołu Szkół w Barcinie oraz Joanna Gościńska z Zespołu Szkół nr 2 w Wągrowcu są laureatami etapu diecezjalnego tegorocznej 33. Olimpiady Teologii Katolickiej i będą reprezentować archidiecezję gnieźnieńską w finale ogólnopolskim, który odbędzie się w dniach 13-15 kwietnia w Pelplinie.

Olimpiada Teologii Katolickiej adresowana jest do uczniów szkół ponadpodstawowych i składa się z trzech etapów: szkolnego, diecezjalnego i ogólnopolskiego, którego organizatorem jest w tym roku diecezja pelplińska. Etap szkolny odbył się w archidiecezji gnieźnieńskiej 17 listopada 2022 w blisko 120 szkołach ponadpodstawowych. Uczniowie, którzy przeszli przez te swoiste eliminacje z największą liczbą punktów zakwalifikowali się do etapu diecezjalnego, który odbył się 12 stycznia w Centrum Edukacyjno-Formacyjnym w Gnieźnie. Do testu przystąpiło 40 młodych ludzi, którzy musieli wykazać się znajomością Ewangelii i Listów św. Jana, encykliki papieża Benedykta XVI Deus Caritas est oraz kilku innych lektur i opracowań w kontekście hasła tegorocznej OTK „Bóg jest Miłością objawioną w Słowie”.

„Wszyscy jak tu jesteście, jesteście zwycięzcami” – mówił bp Radosław Orchowicz, który spotkał się z młodzieżą na zakończenie etapu diecezjalnego. Gratulując im wiedzy i zdobytych punktów podkreślił wagę wytrwałości i serca włożonego w przygotowanie.

„Święty papież Grzegorz Wielki powiedział: w słowach Boga ucz się Jego serca, a na początku encykliki papieża Benedykta XVI Deus Caritas est przeczytaliście słowa św. Jana: myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam. A więc pierwsze jest poznanie. Wy również, poprzez zaangażowanie w Olimpiadę Teologii Katolickiej, mieliście okazję poznać Tego, który objawił się w Słowie, a to Słowo stało się ciałem. Ufam, że dzięki temu poznaniu spełni się i spełnia także to drugie – uwierzyć, uwierzyć miłości, ale nie tylko tej, którą lansuje świat, ale Tej, która objawiła się w Słowie i stała się ciałem w Jezusie Chrystusie. Niech ta miłość wciąż was fascynuje i prowadzi” – mówił biskup pomocniczy gnieźnieński.

Jak oceniła dr Teresa Kowalczyk, przewodnicząca Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie, zarówno poziom trudności testowych pytań, jak i poziom wiedzy odpowiadających na nie uczniów był bardzo wysoki. Na 56 możliwych punktów zwycięzca zdobył 46. Laureatka drugiego miejsca uzyskała 44, a trzeciego 43 punkty. Wyższa niż w latach ubiegłych była także frekwencja, co jest szczególnie satysfakcjonujące po czasie pandemii, kiedy olimpiada odbywała się zdalnie. „To cieszy i daje dodatkową motywację do pracy z młodzieżą” – przyznała Teresa Kowalczyk.

Zdobywcą 46 punktów i tym samym laureatem I miejsca został Jakub Mróz z I LO im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu, który przygotowywał się pod opieką katechety Leszka Dembskiego. Drugie miejsce zajęła Sandra Bednarz z Zespołu Szkół w Barcinie (katecheta ks. Hubert Staszak). Trzecie miejsce zdobyła Joanna Gościńska z Zespołu Szkół nr 2 im ppłk. Stanisława Kulińskiego w Wągrowcu (katecheta ks. Jakub Siutkowski).

Testowe prace uczestników oceniała komisja w składzie: dr Teresa Kowalczyk, ks. Marcin Kulczynski i ks. Remigiusz Malewicz. Rano młodzi modlili się w kaplicy Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie, gdzie obecnie znajduje się Obraz Nawiedzenia Matki Bożej Jasnogórskiej.

B. Kruszyk
Fot. ks. R. Malewicz, ks. M. Kulczynski, B. Kruszyk
12 stycznia 2023