Forum Duszpasterskie – po raz pierwszy w archidiecezji gnieźnieńskiej

Uczestnictwo we wspólnocie Kościoła, a więc świadome, żywe i zakorzenione w wierze zaangażowanie w jego życie i misję będzie tematem Archidiecezjalnego Forum Duszpasterskiego, które 28 października odbędzie się w Gnieźnie. To nowa inicjatywa adresowana do wszystkich i inspirowana Synodem o synodalności, którego pierwsza sesja będzie się w tym czasie kończyć w Rzymie.

„Forum ma być przestrzenią spotkania i dialogu nas wszystkich, którzy Kościół tworzymy – świeckich, duchownych, osób konsekrowanych, rodzin, młodzieży i starszych; tych, zaangażowanych w działalność ruchów i wspólnot apostolskich i tych, którzy są poza ich strukturami. Zapraszamy wszystkich, byśmy wspólnie przygotowali się do wejścia w nowy rok duszpasterski, którego tematem przewodnim będzie nasze uczestnictwo we wspólnocie Kościoła. Jak je rozumiemy i realizujemy? Co znaczy: uczestniczę? W jakiej rzeczywistości? Na te i wiele innych pytań będziemy się starali wspólnie odpowiedzieć” – mówi inicjator forum ks. Przemysław Kwiatkowski, przewodniczący Wydziału Duszpasterskiego Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie.

Program forum podzielono na trzy bloki. W ramach pierwszego uczestnicy wysłuchają świadectw i prelekcji nawiązujących do tematyki spotkania. O tym co znaczy „uczestniczę” z perspektywy młodych ludzi mówić będzie jedna z uczestniczek tegorocznych Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie. Nie zabraknie też świadectwa małżonków, którzy opowiedzą w jaki sposób odkrywali łaskę i misję sakramentu zaślubin. Z kolei Anna i Janusz Wardakowie dotkną trudnego i doświadczanego przez wiele rodzin problemu odchodzenia dzieci od wiary. Jako rodzice sami go doświadczyli. „Pytaliśmy dzieci, jakie błędy popełniliśmy, że przestały praktykować. Ich odpowiedź brzmiała: żadnych” – mówili w rozmowie z „Idziemy.pl” przyznając, że najlepsze nawet wychowanie religijne w domu przechodzi dziś trudną konfrontację ze zlaicyzowanym światem i silnym wpływem rówieśników.

W pierwszej części forum głos zabiorą także: znany rekolekcjonista i publicysta ks. dr hab. Wojciech Węgrzyniak oraz ceniony wykładowca, autor esejów i książek, laureat nagrody dziennikarskiej „Ślad” ks. dr hab. Andrzej Draguła. Tematyka ich wystąpień nawiązywać będzie do założeń zbliżającego się roku duszpasterskiego oraz wspomnianych już wyzwań czyli m.in. kwestionowania misji i odchodzenia ze wspólnoty Kościoła.

Drugi blok zaplanowano jako panel dyskusyjny przy czym głos oddany zostanie nie tylko prelegentom, ale także uczestnikom. Będzie to okazja do zadania pytań, ale i podzielenia się własną refleksją na podejmowane tematy.

Trzecią część – modlitewną wypełni adoracja Najświętszego Sakramentu, która zakończy spotkanie. Jak informuje ks. Przemysław Kwiatkowski, inicjatywa będzie kontynuowana i ma mieć charakter cykliczny. Przedłużeniem forum będzie styczniowe spotkanie parafialnych rad duszpasterskich.

Już dziś zapraszamy do uczestnictwa w I Archidiecezjalnym Forum Duszpasterskim. Udział jest bezpłatny. Zgłoszenia odbywać się będą poprzez formularz elektroniczny, który niebawem opublikowany zostanie na stronie www.archidiecezja.pl Osoby, które z różnych względów nie mogą skorzystać z tej formy rejestracji, a chciałby wziąć udział w forum, będą mogły zapisać się na miejscu, bezpośrednio przed spotkaniem.

Forum odbędzie się w sobotę 28 października w Centrum Edukacyjno-Formacyjnym w Gnieźnie w godzinach 10.00-15.00.

B. Kruszyk KAI
Fot. PWSD
14 września 2023