Inauguracja posługi abp. H. Muszyńskiego jako Prymasa Polski

Blisko 40 biskupów z kard. Józefem Glempem i nuncjuszem apostolskim w Polsce abp. Józefem Kowalczykiem na czele uczestniczyło 19 grudnia 2009 roku w inauguracji posługi abp. Henryka Muszyńskiego jako Prymasa Polski. Uroczystość rozpoczęła się sesją naukową w Teatrze im. Aleksandra Fredry, podczas której prelekcję wygłosili: rektor KUL ks. prof. Stanisław Wilk oraz prof. Jan Żaryn z warszawskiego UKSW. Następnie w katedrze gnieźnieńskiej celebrowana była Msza św. pod przewodnictwem nowego Prymasa Polski. Eucharystię koncelebrowali wszyscy przybyli na uroczystość kardynałowie, arcybiskupi i biskupi. Tytuł Prymasa Polski wrócił do arcybiskupa gnieźnieńskiego na mocy decyzji podjętej przez Benedykta XVI w 2006 roku. Papież zdecydował wówczas, że stanie się to faktem z chwilą ukończenia przez Prymasa Polski kard. Józefa Glempa 80. roku życia, co miało miejsce 18 grudnia 2009 roku. Decyzję swoją papież motywował względami historycznymi i prawnymi, przemawiającymi za stolicą gnieźnieńską, jako pierwszą polską archidiecezją metropolitalną, gdzie przechowywane są relikwie św. Wojciecha, patrona Polski.

Fot. J. Andrzejewski