KAWNICE – MARYJNE MB POCIESZENIA

Kawnice szczycą się historią sięgającą XII wieku. Wtedy to miał we wsi stanąć pierwszy z siedmiu wybudowanych tu kościołów. Po tym pierwszym wzniesiono jeszcze cztery drewniane świątynie, a w czasie międzywojnia stanął wreszcie dom boży murowany, który w czasie II wojny światowej rozebrali Niemcy. Wybudowano więc szósty, który spłonął od uderzenia pioruna. Siódma świątynia stoi do dziś, a łaskami słynący obraz Matki Bożej Pocieszenia został w niej uroczyście umieszczony 1 lipca 1951 roku. Wizerunek pochodzi z XVII wieku. Zakupiono go jako wotum ekspiacyjne (wynagradzające za grzechy). Historycy sztuki bardzo wysoko oceniają wartość artystyczną malowidła, choć czas oraz miejsce powstania obrazu są ciągle przedmiotem sporów. Warto dodać, że sposób przedstawienia Maryi i Dzieciątka Jezus wskazuje na szereg zapożyczeń z obrazu Matki Bożej Częstochowskiej oraz obrazu Matki Bożej Śnieżnej z rzymskiej Bazyliki Santa Maria Maggiore. O tym, jak wielkiej czci wizerunek ten doznawał świadczy fakt, że w 1778 roku papież Pius VI ustanowił dla kawnickiego sanktuarium trzydniowy odpust wyznaczony na niedzielę po 28 sierpnia. Świadczą o tym także papieskie korony, którymi skronie Maryi i Dzieciątka Jezus przyozdobił 1 września 1974 roku kard. Stefan Wyszyński. I choć obraz zmieniał swój wygląd (w 1868 roku został przemalowany), to jednak Matka Boża jest w nim od wieków niezmiennie czczona i wciąż tak samo pociesza strapionych.

Porządek Mszy św.
Niedziele: 8:00, 10:00, 12:00, 18:00
Dni powszednie: 7:30, 18:00 Kawnice

Święto patronalne:
MB Pocieszenia, niedziela po 28.08

strona parafii, mapa → TUTAJ