PAKOŚĆ – KALWARIA

Kalwaria Pakoska, nazywana też Kujawską Jerozolimą jest drugą po Zebrzydowskiej, najstarszą kalwarią w Polsce. Została ufundowane w pierwszej połowie XVII wieku, a jej topografia przypomina topografię Jerozolimy. Najwięcej pielgrzymów przybywa do niej w czasie Wielkiego Postu, a szczególnie w dni Triduum Paschalnego, kiedy odbywają się nocne obchody kalwaryjskie. Relikwia Krzyża Świętego sprowadzona została do Pakości z konwentu ojców reformatów z Nowego Miasta Lubawskiego. Ofiarodawcą był Kazimierz Działyński, wojewoda malborski, natomiast Zygmunt Działyński, wojewoda pomorski wraz z żoną Katarzyną ufundowali złoty relikwiarz w postaci krzyża. Legenda głosi, że w 1660 roku Zygmunt Działyński na audiencji u papieża ugryźć miał „drzazgę” świętego drzewa. Jednak nie ma ona pokrycia ze źródłami historycznymi. Wcześniejszym właścicielem relikwii był biskup włocławski i pomorski Hieronim Rozdrażewski, który przekazał ten drogocenny skarb Działyńskim. Autentyczność relikwii została potwierdzona przez władze duchowne w Gnieźnie. Przypuszczać należy, iż jest to cząstka krzyża relikwii kijowskiej, którą podczas chrztu Rusi w 988 roku otrzymał Włodzimierz, książę kijowski. 13 września 1671 roku, w święto Podwyższenia Krzyża, biskup gnieźnieński Dziannot wniósł relikwię Krzyża Świętego do kościoła parafialnego Nawiedzenia NMP. Następnego dnia, po wygłoszeniu wzruszającego kazania przez proboszcza Sebastiana Dulskiego relikwię umieszczono na wielkim ołtarzu w kościele klasztornym i pod groźbą klątwy zabroniono jej dotykać. Obecnie Pakoska relikwia jest największą co do wielkości relikwią Krzyża Świętego w Polsce.

Porządek Mszy św.
Niedziele: 9:00, 11:00
Dni powszednie: 17:00

Święto patronalne:
Znalezienie Krzyża Świętego, 3.05
Podwyższenie Krzyża Świętego, 14.09

strona parafii, mapa → TUTAJ