POPOWO KOŚCIELNE par. pw. Zwiastowania NMP

Dekanat kłecki

62-285 Popowo Kościelne
tel: 61 427 88 98
e-mail: klecko9@archidiecezja.pl

Duchowni pracujący w parafii

Administrator: ks. Tomasz ŁAJCA

Porządek Mszy św.

Niedziele: 8:00, 10:30
Dni powszednie: 18:00 (czas letni); 17:00 (czas zimowy)

Rys historyczny

Parafia powstała prawdopodobnie już na przełomie wieków XI i XII. Obecną świątynię pobudowano na miejscu poprzedniej w 1629 roku. Jej fundatorem był ówczesny dziedzic wsi – Stanisław Zagórski. W roku 1720 dobudowano dwie kaplice boczne. Około 1730 roku kościół został przebudowany przez miejscowego plebana Stanisława Łebkowskiego i konsekrowany przez bp. Franciszka Kraszkowskiego. W 1913 roku przeprowadzono restaurację wieży, a w 1926 roku wokół świątyni ustawiono szereg kapliczek z figurami. W okresie międzywojennym powstała też loża, w której zasiadali zamożni mieszkańcy wsi. W latach osiemdziesiątych XX wieku dach i wieża kościoła zostały pokryte blachą miedzianą. We wnętrzu znajduje się liczne zabytkowe wyposażenie m.in. XVII-wieczny ołtarz główny, obraz Maryi Królowej z Dzieciątkiem z poł.  XVII wieku, XVII-wieczne portrety trumienne na blasze z kartuszami herbowymi na bocznych ścianach, w tym portret fundatora – Stanisława Zagórskiego z Zagorzyc, monstrancja barokowa z 1761 roku oraz kielich barokowy z 1709 roku.

Święto patronalne:
Zwiastowanie NMP, 25.03