POBIEDZISKA par. pw. św. Michała Archanioła

Dekanat pobiedziski

62-010 Pobiedziska
ul. Gnieźnieńska 2
tel: 61 817 71 12
e-mail: pobiedziska5@archidiecezja.pl
www: strona parafii

Duchowni pracujący w parafii

Proboszcz: ks. Robert NURSKI

Porządek Mszy św.

Niedziele: 7:30, 9:30, 11:30 (poza okresem wakacyjnym), 18:30
Dni powszednie: 7.30, 18.00 (poniedziałek-piątek), 18.30 (sobota-niedziela)

Rys historyczny

Świątynia wybudowana została prawdopodobnie na przełomie XIII i XIV wieku. W 1331 roku spalili ją Krzyżacy. Kościół następnie odbudowano i ponownie pod koniec XVI wieku uszkodził go pożar. Kolejny raz zrekonstruowany w latach 1579-1598, z tego okresu pochodzi wieżyczka na sygnaturkę na szczycie fasady zachodniej. Najstarsze partie murów wystawione są z cegły ułożonej w układzie wendyjskim. Wnętrze jednonawowe nakryte płaskim drewnianym stropem z węższym i niższym od nawy prezbiterium. Klasycystyczny ołtarz główny pochodzi z początku XIX wieku, w polu środkowym znajduje się obraz patrona, św. Michała Archanioła. Na ścianach nawy usytuowane są późnogotyckie figury Matki Bożej Bolesnej i św. Jana oraz rzeźba Matki Bożej z Dzieciątkiem na półksiężycu z 2. połowy XV wieku. W prezbiterium stoi też późnorenesansowe epitafium kanonika gnieźnieńskiego Stanisława Grota, wykonane z czerwonego i czarnego marmuru, z klęczącą pod krzyżem postacią zmarłego. Na południowej ścianie nawy mieści się epitafium powstańca styczniowego Mieczysława Jackowskiego. Wnętrze kościoła zdobi polichromia i sgraffita Anny i Leonarda Torwirtów z Torunia wykonane w latach 1956-1960. W 2004 roku abp Henryk J. Muszyński ukoronował łaskami słynący obraz Matki Bożej. W otoczeniu świątyni stoi XIX-wieczna drewniana dzwonnica.

Święto patronalne:
Michał Archanioł, 29.09

Inne kościoły i kaplice:
kaplica pw. MB Częstochowskiej w Domu Sióstr NSJ (Sacré Cœur) w Pobiedziskach