LUDZISKO par. pw. św. Mikołaja

Dekanat inowrocławski I

88-160 Janikowo
Ludzisko 11
tel: 52 353 10 10
e-mail: 1inowroclaw8@archidiecezja.pl
www: strona parafii

Duchowni pracujący w parafii

Proboszcz: ks. Piotr DUŁAK

Porządek Mszy św.

Niedziele: 8:30, 11:00
Dni powszednie: 18:00 (czas letni); 17:00 (czas zimowy)

Rys historyczny

Pierwszą drewnianą świątynię zbudowano tu już w XIII stuleciu. Drugi kościół, konsekrowany przez bp. sufragana kujawskiego Franciszka Łackiego w latach 1576-1595 był w posiadaniu kalwinów. W 1865 roku, z inicjatywy ks. Michała Weyny i fundacji dziedzica Ludziska Jana Dąmbskiego, wybudowano nowy (obecny), murowany kościół w stylu neobarokowym, konsekrowany rok później przez dziekana żnińskiego i proboszcza mogileńskiego ks. Józefa Kluppa. Jest to świątynia wystawiona na rzucie krzyża z trójkątnie zamkniętym prezbiterium i wieżą od zachodu. Nawę kryje dwuspadowy dach, a prezbiterium wielopołaciowy. Wieża zwieńczona została sygnaturką z latarnią i hełmem. Portal wejścia głównego wyznaczają dwie doryckie kolumny podtrzymujące belkowanie i fronton, który w tympanonie ma „Oko Opatrzności”. Po zmianie wystroju wnętrza, ponownej konsekracji świątyni dokonano w 1905 roku. W 1932 roku została rozbudowana wg projektu architekta poznańskiego Lucjana Michałowskiego, a ostatniej konsekracji dokonał bp Lucjan Bernacki 28 września 1952 roku. Z zabytków uwagę zwracają: rokokowy krucyfiks z 2. poł. XVIII wieku, rzeźby Wawrzyńca Kaima i Piotra Trieblera, obraz w ołtarzu głównym i polichromie autorstwa Józefa Oźmina oraz ołtarze boczne z obrazami św. Mikołaja, Matki Bożej Wniebowziętej, chrzcielnica i ambona.

Święto patronalne:
św. Mikołaj, 6.12