MOGILNO par. pw. św. Jana Ap.

Dekanat mogileński

88-300 Mogilno
ul. Benedykta XVI nr 1
tel: 52 315 24 08
e-mail: mogilno5@archidiecezja.pl, mogilno.klasztor@gmail.com
www: strona parafii
fb: profil facebook

Duchowni pracujący w parafii

Proboszcz: o. Ireneusz NAUMOWICZ
Mieszka w parafii: o. Szczepan DZYR
Mieszka w parafii: o. Andrzej TOMKIEL
Mieszka w parafii: o. Krzysztof GAJEWSKI
Mieszka w parafii: o. Krzysztof WYSZYŃSKI
Mieszka w parafii: br. Andrzej ZAJKOWSKI

Porządek Mszy św.

Niedziele: 7:30, 8:45, 11:00, 12:30, 18:00; Dąbrówka 10.00
Dni powszednie: 8:00, 18:00

Rys historyczny

Początek kościoła związany był z powstaniem w XI wieku opactwa benedyktynów, którzy zaraz po przybyciu do Mogilna rozpoczęli jego budowę w stylu romańskim. Świątynia św. Jana Apostoła oraz kompleks dawnych zabudowań klasztornych rozciągają się na półwyspie przy Jeziorze Mogileńskim. W 2. połowie XIII wieku kościół został przebudowany w stylu późnoromańskim, przy częściowym użyciu cegieł. W wieku XIV otrzymał gotyckie sklepienie, a w trakcie XVIII-wiecznej przebudowy wprowadzono formy barokowe, które zachowały się do dzisiaj. Jest to budowla trójnawowa o trójprzęsłowym korpusie z wyodrębnionym, nieco szerszym od nawy prezbiterium zamkniętym węższą apsydą oraz szerszą od korpusu dwuwieżową fasadą zachodnią. W nawie głównej i prezbiterium występują sklepienia gwiaździste, w nawach bocznych bardzo rzadko spotykane sklepienie kryształowe. We wnętrzu rokokowy ołtarz z 2. poł. XVIII wieku z obrazem Matki Bożej Śnieżnej – dzieło warsztatu wielkopolskiego z XVII wieku. W łuku tęczowym dwa barokowo–klasycystyczne ołtarze z XVIII wieku. Z tego samego okresu pochodzą ambona oraz stalle ozdobione nowymi figurami opatów mogileńskich. W łuku tęczowym widnieje secesyjna polichromia z 1913 roku – dzieło wielkopolskiego artysty Wiktora Gosienieckiego. Pod chórem muzycznym znajduje się seria malowideł ściennych z 1814 roku, przedstawiających legendarne XI-wieczne dzieje klasztoru w Mogilnie. Obok fragmenty polichromii z XVI wieku, odkryte w ostatnich latach. Do dużej kruchty przylegają dwie kaplice: północna – Matki Bożej Bolesnej i św. Ojca Pio oraz południowa – Serca Jezusowego. Pod kościołem znajdują się 3 krypty. Od południa przylegają do świątyni dawne zabudowania klasztorne z wirydarzem pośrodku pochodzące z XVI i XVIII wieku.

Święto patronalne:
św. Franciszek z Asyżu, 4.10
św. Jan Ap. 27.12
św. Feliks z Cantalice 18.05
Matki Bożej Anielskiej 2.08

Inne kościoły i kaplice:
kaplica pw. bł. Karoliny Kózkówny w Dąbrówce
kaplica cmentarna – mauzoleum ku czci poległych obrońców Mogilna