CHODZIEŻ par. pw. św. Floriana

Dekanat chodzieski

64‑800 Chodzież
ul. Kościelna 8
tel: 67 282 73 82
e-mail: chodziez2@archidiecezja.pl
www: strona parafii
fb: profil facebook

Duchowni pracujący w parafii

Proboszcz: ks. Ireneusz SZYPURA
Wikariusz: ks. Romuald KARMOLIŃSKI
Wikariusz: ks. Przemysław KUBACZ
Wikariusz: ks. Artur KAZECKI

Porządek Mszy św.

Niedziele: 7:00, 8:30, 10:00, 11:15, 12:30, 15:00, 17:00, 19:00
Dni powszednie: 7:00, 8:00, 18:30

Rys historyczny

Historia chodzieskiej fary, pierwotnie pw. św. Mikołaja, sięga prawdopodobnie XIII wieku, jednak dokumenty wymieniają plebana Jakuba dopiero w 1409 roku. W roku 1634 świątynia wyniesiona została do godności kolegiaty parafialnej. Po pożarze w 1754 roku została odbudowana w stylu późnobarokowym, z zachowaniem wcześniejszych gotyckich murów, a o jej przeszłości przypominają widoczne od zewnątrz przypory. Konsekracja po odbudowie odbyła się 11 października 1801 roku. Jeszcze w 1840 roku wystawiono późnoklasycystyczną, czterokondygnacyjną dzwonnicę, a w 1906 roku powstała od zachodu obszerna kruchta. Kościół jest orientowany, po bokach do nawy przylegają kaplice: Świętej Trójcy i Matki Boskiej, nad zakrystią znajduje się kaplica św. Antoniego. Ponad łukami arkad wiodących do kaplic umieszczone są tablice herbowe rodzin chowanych pod kościołem i kaplicami oraz bogata dekoracja stiukowa z postaciami Chronosa i anioła. Wnętrze jednonawowe z dwuprzęsłowym prezbiterium zamkniętym prostą ścianą. Wyposażenie pochodzi głównie z 2. poł. XVIII wieku. Ołtarz główny upiększa obraz z przedstawieniami Matki Bożej, św. Floriana i św. Mikołaja, w zwieńczeniu wizerunek Matki Bożej z Dzieciątkiem z 2. poł. XVII wieku. W świątyni zachowały się też rokokowe stalle i ławki. W 2009 roku przy kościele abp Henryk J. Muszyński ustanowił Kapitułę Kolegiacką.

Święto patronalne:
św. Florian, 4.05

Inne kościoły i kaplice
kaplica pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Wielkopolskim Specjalistycznym Szpitalu Chorób Płuc i Gruźlicy
kaplica pw. św. Alberta Chmielowskiego w Państwowym Domu Pomocy Społecznej
kaplica pw. MB Nieustającej Pomocy w Domu Sióstr Serafitek,
kaplica pw. św. Józefa w Domu Sióstr Serafitek (Dom Parafialny),
kaplica przedpogrzebowa na cmentarzu parafialnym,
kaplica w Szpitalu Powiatowym