SZAMOCIN par. pw. NMP Wspomożycielki Wiernych

Dekanat chodzieski

64‑820 Szamocin
ul. Kościelna 13
tel: 67 283 33 03
e-mail: chodziez8@archidiecezja.pl
www: strona parafii

Duchowni pracujący w parafii

Proboszcz: ks. Krzysztof MADECKI
Wikariusz: ks. Mateusz WALORY

Porządek Mszy św.

Niedziele: 7:30, 10:30, 11:45, 17:00; Heliodorowo 9:15
Dni powszednie: 17:15, 18:00

Rys historyczny

Pierwotnie była to świątynia filialna parafii w Margoninie, a w 1922 roku, dekretem kard. Edmunda Dalbora została podniesiona do rangi kościoła parafialnego pw. NMP Wspomożycielki Wiernych. Kościół wzniesiono w latach 1900-1905 w stylu neobarokowym, na rzucie prostokąta, posiada zwartą i wysmukłą bryłę, od frontu przylega 23-metrowa wieża z czworokątnym hełmem zwieńczonym latarnią z cebulastym zakończeniem i krzyżem. Nad wejściem głównym widnieje figura ukazująca Maryję z Dzieciątkiem, a wewnątrz świątyni, w oknach bocznych, nawiązujące do polskości i patriotyzmu: orzeł biały, popiersie Matki Bożej Częstochowskiej oraz herb miasta i popiersie św. Jana Chrzciciela. Wnętrze kościoła trójnawowe, prezbiterium zamknięte apsydą z przylegającą do niej zakrystią, nawę główną nakrywa sklepienie kolebkowe, nawy boczne – krzyżowe. W kruchcie znajdują się tablice upamiętniające powstańców wielkopolskich, żołnierzy II wojny światowej oraz zamordowanych w obozach i więzieniach z czasów okupacji hitlerowskiej mieszkańców. W otoczeniu świątyni znajduje się grota Matki Bożej z Lourdes.

Święto patronalne:
NMP Wspomożycielka Wiernych

Inne kościoły i kaplice:
kościół filialny pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Szamocinie
kaplica pw. MB Częstochowskiej w Heliodorowie
kaplica pw. Zmartwychwstania Pańskiego na cmentarzu w Szamocinie