UJŚCIE, par. pw. św. Mikołaja

Dekanat chodzieski

64‑850 Ujście
pl. Wiosny Ludów 1
tel: 693 600 995
e-mail: chodziez9@archidiecezja.pl
www: strona parafii
fb: profil facebook

Duchowni pracujący w parafii

Proboszcz: ks. Bogdan SPYCHAJ
Wikariusz: ks. Sławomir DZIANKOWSKI
Wikariusz: ks. Adam SARBINOWSKI

Porządek Mszy św.

Niedziele: 7:30, 9:00, 11:00, 16:30; Nietuszkowo 8:30; Nowa Wieś Ujska 9:45;  Mirosław 11:00
Dni powszednie: 7:30, 18:00

Rys historyczny

Pierwsza wzmianka o kościele pochodzi z początków XII wieku. Była to świątynia drewniana, która za czasów Bolesława Krzywoustego, poza murowanym zamkiem, stanowiła najokazalszą budowlę w mieście. Kościół ten przetrwał do początku XVI wieku. Obecna świątynia wzniesiona została w latach 1905-1907 staraniem ówczesnego proboszcza, ks. Franciszka Renkawitza. W czasie II wojny światowej była zamknięta i zamieniona na wojskowy magazyn, została też częściowo zdewastowana. Posiada styl neobarokowy, do nawy głównej dobudowano nawy boczne, a do naw poprzecznych – kaplicę i zakrystię. Fasadę tworzą dwie 40-metrowe wieże z trzema portalami, ozdobione smukłymi baniastymi hełmami. Pomiędzy wieżami znajduje się figura św. Mikołaja wyrzeźbiona w piaskowcu. Wnętrze składa się z nawy głównej, dwóch naw bocznych oraz pary kaplic transeptowych. W ołtarzu głównym widnieje obraz patrona świątyni i parafii – św. Mikołaja w otoczeniu figur czterech Ewangelistów. Obok ołtarza witraże ukazujące świętych Stanisława Bp. i Ottona z Bambergu. Poza ołtarzem głównym są jeszcze ołtarze boczne: Matki Bożej Różańcowej, św. Anny i św. Franciszka, Serca Jezusowego i św. Teresy. Konsekracja kościoła miała miejsce 11 września 1907 roku, a dokonał jej bp. Edward Likowski.

Święto patronalne:
św. Mikołaj, 6.12
Najdroższej Krwi Pana Jezusa (Kalwaria), pierwsza niedziela lipca

Inne kościoły i kaplice:
kościół filialny pw. Chrystusa Króla w Nowej Wsi Ujskiej
kaplica pw. św. Józefa w Mirosławiu
kaplica pw. Wniebowzięcia NMP w Nietuszkowie