WYSZYNY par. pw. MB Pocieszenia

Dekanat chodzieski

64‑834 Wyszyny
Wyszyny 12
tel: 67 284 32 19
e-mail: chodziez10@archidiecezja.pl

Duchowni pracujący w parafii

Proboszcz: ks. Jacek WACHOWSKI

Porządek Mszy św.

Niedziele: 8:00, 9:30, 11:00
Dni powszednie: 19:00 (czas letni); 18:00 (czas zimowy)

Rys historyczny

Parafia erygowana została w 1931 roku. Kościół wybudowano w latach 1824-1825 z kamienia polnego łupanego; ufundowała go hrabina Estera Raczyńska. Pierwotnie był to obronny spichrz dworski, otoczony murem i oblany fosą, zaadaptowany na świątynię przypałacową w 1840 roku. W czasie II wojny światowej Niemcy przerobili go na więzienie dla jeńców wojennych. W 2013 roku kościół przeszedł kapitalny remont i otrzymał nowy wystrój wnętrza. 28 września 2014 roku abp Wojciech Polak Prymas Polski dokonał uroczystej konsekracji świątyni.

Święto patronalne:
MB Pocieszenia, 26.08

Inne kościoły i kaplice:
Kościół filialny pw. MB Różańcowej w Bukowcu