WĄGROWIEC par. pw. św. Jakuba Ap. – Fara

Dekanat wągrowiecki

62-100 Wągrowiec
ul. Klasztorna 16
tel: 67 262 09 99
e-mail: wagrowiec5@archidiecezja.pl
fb: profil facebook

Duchowni pracujący w parafii

Proboszcz: ks. Piotr KALINOWSKI
Wikariusz: ks. Krzysztof KĘPIŃSKI
Wikariusz: ks. Cezary SIERAKOWSKI

Porządek Mszy św.

Niedziele: 8:00, 9:30, 11:00, 12:30, 19:00
Dni powszednie: 7:30, 18:00, 18:30

Rys historyczny

Kościół zapewne ufundowany został przez cystersów. Wznoszenie najstarszej w mieście świątyni rozpoczęto w XVI wieku od prezbiterium, do którego później dostawiono korpus nawowy. Do budowy wykorzystano materiał z pierwotnego kościoła romańskiego. Świątynia jest trójnawową budowlą pseudohalową w stylu późnogotyckim, ze szczytami wczesnorenesansowymi. Przy zachodniej i południowej elewacji znajdują się cylindryczne wieżyczki, a w murach występują liczne drążone w cegle jamki kształtu kolistego. Do prostokątnego prezbiterium przylega od północy zakrystia, a od południa – kaplica Matki Boskiej Różańcowej z 1586 roku. Kruchty przy korpusie dobudowano w 1911 roku. Wnętrze kościoła posiada cenne i różnorodne wyposażenie m.in. 10 renesansowych, barokowych i rokokowych ołtarzy – najstarszy pochodzi z XVI wieku, renesansową ambonę, kaplicę Matki Bożej Różańcowej, którą zdobi cenna renesansowa polichromia figuralna z 1587 roku. Przy świątyni usytuowane są: drewniana podmurowana dzwonnica z 1847 roku i pomnik jezuity ks. Jakuba Wujka, który jako pierwszy przełożył Biblię na język polski.

Święto patronalne:
św. Jakub Ap., 25.07
św. Walenty, 14.02

Inne kościoły i kaplice:
kaplica pw. św. Wincentego à Paulo w domu Sióstr Miłosierdzia w Wągrowcu.