GOLINA par. pw. MB Szkaplerznej

Dekanat goliński

62‑590 Golina
ul. Wolności 2a
tel: 63 241 80 14
e-mail: golina2@archidiecezja.pl
www: strona parafii
fb: profil facebook

Duchowni pracujący w parafii

Proboszcz: ks. Andrzej URBAŃSKI
Wikariusz: ks. Jacek KRZESIŃSKI
Mieszka w parafii: ks. Marian GÓRSKI

Porządek Mszy św.

Niedziele: 7:30, 9:30, 11:30, 16:00, 18:00
Dni powszednie: 7:00, 18:00

Rys historyczny

Parafię erygował arcybiskup gnieźnieński Janisław w 1321 roku. Parafia erygowana została na przełomie XIII i XIV wieku. Budowę pierwszego drewnianego kościoła zakończono w roku 1470. Ponad trzy stulecia później, w latach 1765-1767, na jego miejscu postawiono nową, także drewnianą świątynię, która obecnie pełni funkcję kościoła filialnego. Kolejną murowaną świątynię parafialną zaczęto wznosić w okresie dwudziestolecia międzywojennego, jednak w 1941 roku została rozebrana przez okupanta, a materiały budowlane rozgrabili okoliczni niemieccy rolnicy. Do planów budowy obecnej świątyni powrócono dopiero po 40 latach, a pierwsze prace ruszyły w 1981 roku i postępowały niezwykle szybko. Autorem projektu był architekt Aleksander Holas z Poznania. Po pięciu latach, w roku 1986 kościół był już gotowy do sprawowania Eucharystii i otrzymał nowe wezwanie – Matki Bożej Szkaplerznej w miejsce św. Jakuba Ap. Poświęcenia świątyni dokonał 19 października 1986 roku bp Jan Zaręba. Kościół jest obszerny i nowoczesny o surowej ciekawej bryle architektonicznej. Składa się z dwóch kondygnacji: w tzw. „kościele dolnym” celebrowana jest liturgia zmarłych, w „kościele górnym” odprawiane są codzienne i niedzielne Msze św. W świątyni znajduje się część zabytkowego wyposażenia pochodzącego ze starego kościoła, m.in. pasyjka drewniana umieszczona na wielkim krzyżu nad ołtarzem, przebudowane organy, monstrancja z końca XVII wieku oraz obraz Matki Bożej Szkaplerznej.

Święto patronalne:
MB Szkaplerzna, niedziela po 15.07

Inne kościoły i kaplice:
kościół filialny pw. św. Jakuba Ap. w Golinie
kaplica pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w domu sióstr Opatrzności Bożej w Golinie