MYŚLIBÓRZ par. pw. św. Mateusza Ap.

Dekanat goliński

62‑590 Golina
Myślibórz 5
tel: 63 241 80 66
e-mail: golina5@archidiecezja.pl

Duchowni pracujący w parafii

Proboszcz: ks. Andrzej CZUBASZEWSKI

Porządek Mszy św.

Niedziele: 9:00, 11:30
Dni powszednie: 18:30 (czas letni); 16:30 (czas zimowy)

Rys historyczny

Pierwsze wzmianki o parafii w Myśliborzu pojawiają się w 1438 roku. Obecny późnogotycki kościół zbudowany został na miejscu poprzedniego, drewnianego, na początku XVI wieku. W 1578 roku zamieniono go na zbór luterański, który po kilkunastu latach ponownie przywrócono katolikom. W wiekach XVII i XIX miały miejsce liczne przebudowy, co sprawiło, że zatarły się cechy pierwotnego stylu architektonicznego. Świątynia jest jednonawowa z węższym i niższym prezbiterium po stronie wschodniej, od północy są usytuowane zakrystia oraz schody na ambonę, od zachodniej strony znajduje się chór wsparty na dwóch kolumnach, natomiast po południowej mieści się zbliżona do kwadratu kruchta nakryta sklepieniem krzyżowym. We wnętrzu w ścianę zostały wtopione płaskie filary z kapitelami. W fasecie ukazane są motywy z liści akantu i medaliony z amorkami. W części stropu występują motywy roślinne i medaliony czterech Ewangelistów. Wyposażenie kościoła pochodzi głównie z XVII i XVIII wieku, uwagę zwraca barokowy ołtarz główny, dwa ołtarze boczne (także barokowe) i ambona. Cenny jest też XVII-wieczny krucyfiks oraz dwie romańskie antaby z brązu w kształcie lwich głów. Myśliborska świątynia w 1970 roku wpisana została do rejestru zabytków Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Święto patronalne:
św. Mateusz Ap., 21.09