DOBROSOŁOWO par. pw. św. Jakuba Ap.

Dekanat kleczewski

62-530 Kazimierz Biskupi
Dobrosołowo 80
tel: 63 241 29 22
e-mail: leczew2@archidiecezja.pl

Duchowni pracujący w parafii

Proboszcz: ks. Dariusz MACIOSZEK

Porządek Mszy św.

Niedziele: 8:00, 10:00, 12:00
Dni powszednie: 18:00 (czas letni); 16:00 (czas zimowy)

Rys historyczny

Kościół wybudowano na miejscu poprzedniej, XVI-wiecznej zabytkowej drewnianej świątyni, która spłonęła w 2001 roku. 28 lipca 2002 roku bp Bronisław Dembowski dokonał aktu wmurowania kamienia węgielnego przywiezionego z Ziemi Świętej w mury budującego się kościoła. Projekt nowej świątyni wykonała architekt Agnieszka Wiśniewska z Konina. Jej budowa zakończyła się w październiku 2003 roku. Kościół wzniesiony został z cegły klinkierowej, jest orientowany, jednonawowy, wystawiony na planie prostokąta z węższym i niższym prezbiterium zamkniętym wielobocznie. Od strony północnej znajduje się zakrystia, od zachodniej kruchta i wieża z latarnią. Dach dwuspadowy. Wnętrze dość surowe w wystroju, w ołtarzu głównym widnieje obraz patrona świątyni św. Jakuba, w ołtarzach bocznych obrazy Matki Bożej Częstochowskiej i św. Barbary. Świątynię konsekrował 17 października 2004 roku abp Henryk J. Muszyński. Z pamiątek po spalonym kościele zachowały się m.in. tabernakulum i figura Chrystusa Frasobliwego.

Święto patronalne:
św. Jakub, 25.07 (przenoszone na niedzielę)