SŁUPCA par. pw. św. Leonarda

Dekanat słupecki

62-400 Słupca
ul. Sienkiewicza 11
tel: 63 275 19 71
e-mail: slupca7@archidiecezja.pl

Duchowni pracujący w parafii

Proboszcz: ks. Mariusz WIECZORKIEWICZ
Rezydent: ks. Damian MICHALAK

Porządek Mszy św.

Niedziele: 8:00, 9:30, 10:30 (Kotunia), 12:00, 16:00
Dni powszednie: 18:00, środa dodatkowo 7:30, wtorki i czwartki 16:00 Kotunia

Rys historyczny

W Słupcy, w początkach XIV wieku, istniała prepozytura szpitalna z drewnianym kościołem pw. Niepokalanego Poczęcia NMP i św. Leonarda, który powstał najprawdopodobniej po 1331 roku z fundacji słupeckich mieszczan. Obecna świątynia pochodzi z XVI wieku. Wielokrotnie ją restaurowano i przebudowywano, w 1730 roku do nawy głównej zostały dobudowane kaplice św. Krzyża i św. Leonarda, a w 1765 roku czworoboczna wieża z kruchtą w przyziemiu. Kościół jest drewniany, konstrukcji zrębowej, jednonawowy z prezbiterium zamkniętym wielobocznie. Na uwagę zasługuje wnętrze świątyni, której ściany nawy głównej, prezbiterium i stropy pokrywa bogata polichromia z 1631 roku i z 1. połowy XVIII wieku: na sklepieniu nawy przedstawione są sceny Niepokalanego Poczęcia NMP, adoracji Maryi przez św. Joachima i Annę oraz wizerunek anioła z symbolami obrazującymi odkupienie; na górnych partiach ścian nawy i prezbiterium widnieją wyobrażenia apostołów oraz obrazy z rzezi niewiniątek i legenda św. Leonarda; pod chórem znajduje się wizja „Potępieni w paszczy szatana”. Ołtarz główny pochodzi z XVII wieku, w nim płaskorzeźba przedstawiająca Wniebowzięcie Matki Bożej, po bokach rzeźby św. Leonarda i św. Jana Chrzciciela. W kaplicy północnej (św. Leonarda), w ołtarzu z początku XVIII wieku znajduje się cenny XV-wieczny gotycki obraz patrona kościoła z około 1460 roku, zaś w kaplicy drugiej (Świętego Krzyża) jest słynący łaskami gotycki krucyfiks z 1500 roku, którego kult sięga czasów powstania styczniowego (1863-1864). Przy wejściu głównym do świątyni stoi zabytkowa kamienna kropielnica z 1521 roku. Drewniany kościół w Słupcy wpisany został na listę Europejskiego Dziedzictwa Kultury

Święto patronalne:
Wniebowzięcie NMP, 15.08
Podwyższenie Krzyża Świętego, 14.09
św. Leonard, 6.11

Inne kościoły i kaplice:
kaplica pw. MB Fatimskiej w Kotuni