GRABOSZEWO par. pw. św. Małgorzaty

Dekanat strzałkowski

62-420 Strzałkowo
Graboszewo 9
tel: 63 275 02 12
e-mail: strzalkowo2@archidiecezja.pl

Duchowni pracujący w parafii

Proboszcz: ks. Grzegorz KWAŚNIEWSKI

Porządek Mszy św.

Niedziele: 8:30, 11:00
Dni powszednie: 18:00 (czas letni); 17:00 (czas zimowy)

Rys historyczny

Parafię erygowano około 1337 roku. Obecna świątynia pochodzi z 2. połowy XVI wieku z fundacji Wilibrordusa Młodziejewskiego, właściciela pobliskich Młodziejewic. Od północnej strony do nawy przylega kaplica św. Izydora Oracza, którą ufundował około 1649 roku Krzysztof Maraszewski. W kaplicy znajduje się obraz św. Izydora z 1. połowy XVII wieku i rzeźby aniołów trzymających symbole Męki Pańskiej. W XVIII wieku kościół powiększono przez przedłużenie nawy, od frontu dobudowano też dwukondygnacyjną kwadratową wieżę konstrukcji słupoworamowej, którą wieńczy blaszany barokowy hełm baniasty z latarnią. Świątynia jest konstrukcji zrębowej, oszalowana i nietypowo jak dla tego typu obiektów posiada wzmocnienie od zewnątrz drewnianymi szkarpami. Prezbiterium mniejsze od nawy, zamknięte prostokątnie, z boczną zakrystią. Na wyposażenie wnętrza składa się: XVII-wieczny, wczesnobarokowy ołtarz główny z 1. połowy XVII wieku z rokokowym obrazem św. Małgorzaty z XVIII wieku oraz dwa barokowe ołtarze boczne z końca XVII wieku. Renesansowa ława kolatorska datowana jest na 1588 rok, zdobią ją malowidła o motywach roślinnych i herby szlacheckie. Ambona, drewniana chrzcielnica i barokowy krucyfiks pochodzą z 2. połowy XVII wieku, natomiast kamienna gotycka chrzcielnica jest z 1522 roku. Ciekawe jest też renesansowe epitafium rodziny Młodziejewskich, z krucyfiksem i klęczącą rodziną fundatora Wilibrorda Młodziejewskiego i jego dwóch żon, wykonane w 1584 roku. Na przykościelnym cmentarzu wystawiony jest grobowiec-mauzoleum rodziny Hulewiczów z połowy XIX wieku z eklektyczną fasadą oraz jest pochowany Bohdan Hulewicz – jeden z dowódców powstania wielkopolskiego.

Święto patronalne:
św. Małgorzata, 13.07