OSTROWO KOŚCIELNE par. pw. Nawiedzenia NMP

Dekanat strzałkowski

62-420 Strzałkowo
Ostrowo Kościelne 7
tel: 63 275 01 23
e-mail: strzalkowo3@archidiecezja.pl

Duchowni pracujący w parafii

Proboszcz: ks. Marek ŻURAWSKI

Porządek Mszy św.

Niedziele: 8:30, 11:00
Dni powszednie: 18:00 (czas letni); 17:00 (czas zimowy)

Rys historyczny

Parafia erygowana została w XV wieku. Obecna świątynia powstała w latach 1711-1718 z fundacji Mikołaja Łukomskiego, opata klasztoru cystersów w Lądzie, jej konsekracja miała miejsce we wrześniu 1723 roku. Kwadratową dwukondygnacyjną wieżę od frontu dobudowano zapewne w XIX wieku – posiada konstrukcję słupową z kruchtą w przyziemiu i zwieńczono ją blaszanym hełmem barokowym z latarnią. Kościół jest konstrukcji zrębowej, oszalowany, orientowany, po bokach dwie kaplice tworzą plan krzyża łacińskiego. Dachy kryte są gontem, na kalenicy blaszana wieżyczka na sygnaturkę, zwieńczona hełmem z latarnią. Wnętrze świątyni jednonawowe, salowe, bez wyodrębnionego z nawy prezbiterium. Barokowy ołtarz główny pochodzi z początku XVIII wieku, w części środkowej, w owalnej ramie znajduje się współczesna kopia rzeźby Matki Boskiej Ludźmierskiej – wcześniejsza późnogotycka figura Matki Bożej z Dzieciątkiem została skradziona w 1997 roku. Przy ołtarzu stoi wysoki krzyż z barokową rzeźbą Ukrzyżowanego, na cokole malowane sceny z życia św. Mikołaja. Nad drzwiami do zakrystii zachował się fragment iluzjonistycznej barokowej polichromii z napisem dotyczącym fundacji świątyni. W bocznej kaplicy (północnej) mieści się barokowy XVIII-wieczny ołtarz z obrazami Zwiastowania i Nawiedzenia NMP (w zwieńczeniu). W kaplicy południowej znajduje się cenna późnogotycka kamienna chrzcielnica z 1521 roku. Okna w kościele zdobią witraże zaprojektowane i wykonane w latach 2000-2002 przez Marcina Czerskiego z Poznania

Święto patronalne:
Nawiedzenie NMP, 2.07