GRZYBOWO par. pw. św. Michała Archanioła

Dekanat wrzesiński I

62-300 Września
Grzybowo 34
tel: 61 438 16 91
e-mail: 1wrzesnia3@archidiecezja.pl
www: strona parafii

Duchowni pracujący w parafii

Administrator: ks. Mariusz MISIOROWSKI

Porządek Mszy św.

Niedziele: 9:00, 11:00
Dni powszednie: 18:00 (czas letni); 17:00 (czas zimowy)

Rys historyczny

Parafię erygowano w roku 1399. W 1440 roku wystawiona została kaplica św. Michała Archanioła, która posiadała prawa kościoła parafialnego, ale uważana była za filię kościoła w Gozdowie. Obecna świątynia wzniesiono w XVI wieku z fundacji ówczesnego właściciela wsi Stanisława Otto-Trąmpczyńskiego. W 1926 roku na kalenicy ustawiono wieżyczkę na sygnaturkę, a w latach 1929-1930 dobudowano od zachodu wieżę konstrukcji słupowej, w której przyziemiu powstała kruchta. Pozorne sklepienie kolebkowe w nawie głównej wykonano w latach 60. XX wieku. Kościół zbudowany jest z drewna, posiada konstrukcję zrębową i węższe od nawy prezbiterium z przylegającą doń od północnej strony zakrystią, oszalowany. Wnętrze składa się z szerokiej nawy głównej i z dwóch wąskich naw bocznych, w poprzek ciągną się belki tęczowe. W centrum ołtarza głównego widnieje obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem, pochodzący z końca XIX wieku, przemalowany w okresie dwudziestolecia międzywojennego, nad nim, namalowany w 1997 roku obraz św. Michała Archanioła. Na ołtarzu ponadto stoją figury św. Wojciecha i św. Stanisława. Belkę tęczową zdobią drewniany krucyfiks z 1757 roku oraz figury Matki Boskiej Bolesnej i św. Jana, na bocznych ścianach prezbiterium usytuowane rzeźby św. Piotra i św. Pawła. Ołtarze boczne stroją figury Matki Boskiej Fatimskiej i Chrystusa. Z innych zabytków uwagę zwracają: dzwony z 1542 i 1688 roku oraz latarnia procesyjna z drugiej połowy XIX wieku.

Święto patronalne:
św. Michał Archanioł, 29.09