GRABIENICE par. pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej

Dekanat zagórowski

62-586 Rzgów
Grabienice 5
tel: 63 241 90 73
e-mail: zagorow1@archidiecezja.pl

Duchowni pracujący w parafii

Proboszcz: ks. Stanisław Wojciech MANIOS

Porządek Mszy św.

Niedziele: 8:15, 10:00, 11:30
Dni powszednie: 17.00(czas letni); 16:00 (czas zimowy)

Rys historyczny

Parafię erygowano w pierwszej połowie XIV wieku. Obecną, gotycką świątynię wzniesiono na miejscu poprzedniej, drewnianej w 1597 roku z fundacji Jana Rozdrażewskiego. W 1778 roku kościół zniszczony przez pożar został odbudowany w roku 1793. Kolejna restauracja miała miejsce w 1858 roku, co spowodowało częściowe zatarcie cech gotyckiej architektury. W latach 1995-1999 odbyła się następna gruntowna odnowa świątyni – nałożono nowe tynki, odrestaurowano polichromię na suficie. Kościół wystawiony jest na planie zbliżonym do kwadratu, od wschodniej strony do nawy przylega prostokątne prezbiterium. Część murów wzmacniają szkarpy. Wnętrze świątyni posiada dość skromne wyposażenie z okresu baroku. Najstarszymi elementami są: gotycka chrzcielnica z 1410 roku oraz renesansowa tablica z napisem fundacyjnym i datą budowy kościoła. Ołtarz główny pochodzi z 1789 roku, wykonany jest z marmuru, w polu środkowym umieszczony jest obraz św. Józefa z 2. połowy XVIII wieku. Dwa ołtarze boczne i ambona pochodzą także z 2. połowy XVIII stulecia.

Święto patronalne:
św. Katarzyna Aleksandryjska, 25.11

Inne kościoły i kaplice:
kaplica pw. MB Częstochowskiej w Modlibogowicach