KRÓLIKÓW par. pw. św. Michała Archanioła

Dekanat zagórowski

62-580 Grodziec
Królików 78a
tel: 63 249 65 39
e-mail: zagorow2@archidiecezja.pl

Duchowni pracujący w parafii

Proboszcz: ks. Grzegorz GROSZKOWSKI
Rezydent: ks. Tadeusz BACHORZ

Porządek Mszy św.

Niedziele: 8:00, 10:00, 12:00, 16:00
Dni powszednie: 8.00, 18.00 (czas letni); 8.00, 16.00 (czas zimowy)

Rys historyczny

Parafia erygowana prawdopodobnie w XII wieku. Według tradycji, pierwszy romański kościół drewniany, z fundacji Piotra Dunina, zbudowano na wzgórzu w XII wieku, w miejscu starego cmentarzyska pogańskiego. Obecna świątynia pochodzi z XV wieku, reprezentowała początkowo styl gotycki. Zrujnowana w XVIII wieku, została całkowicie przebudowana w latach 1763-1804 w stylu barokowym z wykorzystaniem wcześniejszych murów gotyckich – przedłużono wtedy nawę w kierunku zachodnim. Kościół jest jednonawowy, posiada węższe prezbiterium z gotyckimi przyporami, do którego od strony północnej przylega zakrystia, z nawą zaś sąsiadują dwie kaplice – północna i południowa. Prezbiterium i nawę przykrywają sklepienia kolebkowe z lunetami. Wnętrze zdobi bogata rokokowa dekoracja stiukowa i polichromia z lat 1790-1797, odkryte zostały również pozostałości fresków gotyckich. Ołtarze i ambona posiadają również rokokową dekorację. Z innych zabytków godne uwagi są dwie kamienne płyty romańskie z płaskorzeźbionymi krzyżami, pochodzące prawdopodobnie z XIII wieku wmurowane w zewnętrzną ścianę prezbiterium. Kropielnica granitowa datowana jest na XVI wiek. Przed kościołem znajduje się ołtarz kamienny z X wieku, na którym składano ofiary z płodów ziemi.

Święto patronalne:
św. Michał Archanioł, 29.09